Dplus KIA
3:7
Best of 1
Finished
CAG OSAKA
Dplus KIA
3:7
Best of 1
Finished
CAG OSAKA
Sep 21, 2022   10:45

Match summary

ChaletMap #1
Dplus KIA
3:7
Finished
CAG OSAKA
Dplus KIA

No data to display at the moment

Rounds

  • Dplus KIA
  • CAG OSAKA
  • Won by kills
  • Won by time
  • Won by objective
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAG OSAKA

No data to display at the moment

Operator bans
Nokk
Dplus KIA
Alibi
Dplus KIA
Nomad
CAG OSAKA
Azami
CAG OSAKA