Dplus KIA
3:7
Best of 1
Terminé
CAG OSAKA
Dplus KIA
3:7
Best of 1
Terminé
CAG OSAKA
Sep 21, 2022   10:45

Résumé du match

ChaletCarte #1
Dplus KIA
3:7
Terminé
CAG OSAKA
Dplus KIA

Aucune donnée à afficher pour l'instant

Rounds

  • Dplus KIA
  • CAG OSAKA
  • Victoire par élimination
  • Victoire au temps
  • Victoire par objectif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAG OSAKA

Aucune donnée à afficher pour l'instant

Agents bannis
Nokk
Dplus KIA
Alibi
Dplus KIA
Nomad
CAG OSAKA
Azami
CAG OSAKA