Malvinas Gaming

2024
18 Mart 2024Transfer
forbitoforbitotakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
KoriaKoriatakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
F0RBIZERAAF0RBIZERAAtakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
FioriFioritakıma katıldı: koç
18 Mart 2024Transfer
CoriaCoriatakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
KoriaKoriatakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
F0RBIZERAAF0RBIZERAAtakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
dtzdtztakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
Dpz-Dpz-takıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
DauertDauerttakıma katıldı: oyuncu
18 Mart 2024Transfer
SkarpzzSkarpzztakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
RulesRulestakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
Ragn4rRagn4rtakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
Panno9Panno9takımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
NitrxSSJNitrxSSJtakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
KaefeKaefetakımdan ayrıldı
18 Mart 2024Transfer
AKcgAKcgtakımdan ayrıldı
2023
3 Eylül 2023Transfer
AKcgAKcgtakıma katıldı: koç
20 Mart 2023Transfer
SkarpzzSkarpzztakıma katıldı: oyuncu
20 Mart 2023Transfer
Panno9Panno9takıma katıldı: oyuncu
20 Mart 2023Transfer
NitrxSSJNitrxSSJtakıma katıldı: oyuncu
20 Mart 2023Transfer
KaefeKaefetakıma katıldı: oyuncu
20 Mart 2023Transfer
denikedeniketakımdan ayrıldı
20 Mart 2023Transfer
KurtzKurtztakımdan ayrıldı
20 Mart 2023Transfer
KingSt4rKingSt4rtakımdan ayrıldı
2022
12 Aralık 2022Transfer
nakanakatakımdan ayrıldı
1 Haziran 2022Transfer
nakanakatakıma katıldı: oyuncu
1 Haziran 2022Transfer
KurtzKurtztakıma katıldı: oyuncu
31 Mayıs 2022Transfer
BuzukaBuzukatakımdan ayrıldı
31 Mayıs 2022Transfer
pzdpzdtakımdan ayrıldı
28 Şubat 2022Transfer
denikedeniketakıma katıldı: oyuncu
28 Şubat 2022Transfer
BuzukaBuzukatakıma katıldı: oyuncu
28 Şubat 2022Transfer
pzdpzdtakıma katıldı: oyuncu
28 Şubat 2022Transfer
KingSt4rKingSt4rtakıma katıldı: oyuncu
27 Şubat 2022Transfer
blkdeuSblkdeuStakımdan ayrıldı
27 Şubat 2022Transfer
FranzetaFranzetatakımdan ayrıldı
27 Şubat 2022Transfer
AsterixAsterixtakımdan ayrıldı
27 Şubat 2022Transfer
TOMTOMtakımdan ayrıldı
27 Şubat 2022Transfer
Soco1Soco1takımdan ayrıldı
27 Şubat 2022Transfer
MeightMeighttakımdan ayrıldı
2021
8 Eylül 2021Transfer
RulesRulestakıma katıldı: koç
7 Eylül 2021Transfer
blkdeuSblkdeuStakıma katıldı: oyuncu
7 Eylül 2021Transfer
FranzetaFranzetatakıma katıldı: oyuncu
6 Eylül 2021Transfer
PatanPatantakımdan ayrıldı
22 Nisan 2021Transfer
PredePredetakımdan ayrıldı
21 Nisan 2021Transfer
PredePredetakıma katıldı: oyuncu
6 Mart 2021Transfer
AsterixAsterixtakıma katıldı: koç
6 Mart 2021Transfer
TOMTOMtakıma katıldı: oyuncu
5 Mart 2021Transfer
DzrDzrtakımdan ayrıldı
5 Mart 2021Transfer
MadeInChinaMadeInChinatakımdan ayrıldı
1 Ocak 2021Transfer
Ragn4rRagn4rtakıma katıldı: oyuncu
1 Ocak 2021Transfer
DzrDzrtakıma katıldı: oyuncu
1 Ocak 2021Transfer
Soco1Soco1takıma katıldı: oyuncu
1 Ocak 2021Transfer
PatanPatantakıma katıldı: oyuncu
1 Ocak 2021Transfer
MeightMeighttakıma katıldı: oyuncu
2020
1 Ocak 2020Transfer
MadeInChinaMadeInChinatakıma katıldı: oyuncu