Dplus KIA
7:8
Best of 1
Finished
PSG Talon
Dplus KIA
7:8
Best of 1
Finished
PSG Talon
Mar 23, 2022   13:15

Match summary

Theme parkMap #1
Dplus KIA
7:8
Finished
PSG Talon
Dplus KIA

No data to display at the moment

Rounds

  • Dplus KIA
  • PSG Talon
  • Won by kills
  • Won by time
  • Won by objective
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PSG Talon
Player
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS
AzzyyyS810-0 (0)0-0 (0)100%00%
Operator bans
Thatcher
Dplus KIA
Mira
Dplus KIA
Dokkaebi
PSG Talon
Mute
PSG Talon