Cleyton's

2023
7 octobre 2023Transfert
HashyHashya quitté l'équipe
7 octobre 2023Transfert
mitrixmitrixa quitté l'équipe
9 avril 2023Transfert
SafetyySafetyya rejoint l'équipe en tant que: coach
9 avril 2023Transfert
HashyHashya rejoint l'équipe en tant que: joueur
9 avril 2023Transfert
JowkkaebiJowkkaebia rejoint l'équipe en tant que: joueur
9 avril 2023Transfert
HxnteerHxnteera rejoint l'équipe en tant que: coach
9 avril 2023Transfert
mitrixmitrixa rejoint l'équipe en tant que: joueur
9 avril 2023Transfert
nakanakaa rejoint l'équipe en tant que: joueur