KAWASAKI SCARZ

Lineup

Nina Abe (Nina)
111
NinaPlayer
Riku Katou (REC)
106
RECPlayer
Aoshi Tanikawa (Wqsyo1)
99
Wqsyo1Player
Yusuke Sashiyama (Pyon)
96
PyonPlayer
Souma Kitamura (FishLike)
93
FishLikePlayer
Taiyo Kitano (Taiyou)
89
TaiyouPlayer
Shouta Aono (Blueno4ronandes)
Blueno4ronandesCoach

Transfers

Player
Joined
Left
Blueno4ronandesMar 15, 2024
NinaMar 15, 2024
DataMar 20, 2023Mar 15, 2024
RECMar 20, 2023
Wqsyo1Mar 20, 2023
TaiyouMar 20, 2023
FishLikeMar 20, 2023
PyonMar 20, 2023