Vivo Keyd Stars
5:7
Best of 1
Finished
E1 Sports
Vivo Keyd Stars
5:7
Best of 1
Finished
E1 Sports
Sep 16, 2023   16:00

Match summary

Kafe DostoyevskyMap #1
Vivo Keyd Stars
5:7
Finished
E1 Sports
Vivo Keyd Stars
Player
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS
Daffodil1009-7 (+2)0-1 (-1)50%0.7544%
Gomes1059-8 (+1)3-2 (+1)67%0.7544%
htz10911-8 (+3)1-2 (-1)58%0.9255%
hornet11711-8 (+3)1-1 (0)67%0.9273%
Lenda735-9 (-4)1-0 (+1)42%0.4280%

Rounds

  • Vivo Keyd Stars
  • E1 Sports
  • Won by kills
  • Won by time
  • Won by objective
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E1 Sports
Player
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS
Astro675-9 (-4)0-1 (-1)33%0.4240%
Dodez12013-9 (+4)2-1 (+1)58%1.0846%
LUKIDERA939-12 (-3)1-1 (0)58%0.7544%
Rappz734-7 (-3)1-1 (0)50%0.3325%
S3xyCake1059-8 (+1)2-2 (0)67%0.7567%
Operator bans
Montagne
Vivo Keyd Stars
Azami
Vivo Keyd Stars
Ying
E1 Sports
Kaid
E1 Sports