Panthera

2024
13 Mart 2024Transfer
EroSAEroSAtakımdan ayrıldı
2023
1 Eylül 2023Transfer
VamosVamostakımdan ayrıldı
31 Ağustos 2023Transfer
IrrideIrridetakımdan ayrıldı
31 Ağustos 2023Transfer
ShuShutakımdan ayrıldı
31 Ağustos 2023Transfer
RiderRidertakımdan ayrıldı
31 Ağustos 2023Transfer
JLTJLTtakımdan ayrıldı
9 Mart 2023Transfer
RiderRidertakıma katıldı: oyuncu
9 Mart 2023Transfer
ShuShutakıma katıldı: oyuncu
9 Mart 2023Transfer
JLTJLTtakıma katıldı: oyuncu
9 Mart 2023Transfer
EroSAEroSAtakıma katıldı: oyuncu
9 Mart 2023Transfer
VamosVamostakıma katıldı: oyuncu
9 Mart 2023Transfer
IrrideIrridetakıma katıldı: analist
9 Mart 2023Transfer
GlowMeGlowMetakıma katıldı: analist