11 October 2019

4 Minimale leestijd

Maken en kalibreren in aflevering 2

Met aflevering 2, een gratis update, introduceren we nieuwe content, zoals een nieuwe specialisatie, nieuwe uitrusting, een nieuw Meesterschap-systeem voor de expeditie Kenly College en twee nieuwe missies vol spanning, waarin je het Pentagon en het onderzoekslab van DARPA bezoekt. Daarnaast past titelupdate 6 balanswijzigingen toe voor talenten, wapens en PvP in zowel de Dark Zone als Conflict. Ook geven we je een nieuwe manier om naar specifieke buit te zoeken.

Bovendien veranderen we de manier waarop je je favoriete uitrusting maakt en kalibreert.

Maken

Blauwdrukken selecteren

Door titelupdate 6 kun je alle blauwdrukken die je nog niet hebt verdiend in de interface zien als je voorwerpen vervaardigt. Ook krijg je een hint om ze toch te kunnen vinden.

Er komen 16 nieuwe blauwdrukken in het eindspel die je kunt krijgen bij controleposten van niveau 3 en hoger, wekelijkse projecten en verkooppunten in het eindspel.

Daarnaast hebben we de interface voor het maken van voorwerpen wat duidelijker gemaakt. Het upgraden van de werkbank wordt bijvoorbeeld makkelijker, omdat je een melding krijgt in de interface. Ook krijgen exotische blauwdrukken hun eigen categorie, apart van de andere blauwdrukken. Zo kun je beter zien hoe compleet je verzameling blauwdrukken is.

Economie materialen
Om spelers aan te moedigen vaker voorwerpen te maken, hebben we de prijs van basismaterialen en luxe materialen verlaagd bij een uitrustingsscore van 500. Grijze basismaterialen kosten nu 60 in plaats van 85. Luxe materialen kosten 5 in plaats van 8.

We hebben de voordelen voor het upgraden van de ruimte in je inventaris voor materialen op de volgende manier verbeterd:

  • Basismaterialen: verhoogd naar 2000 (was 600)
  • Groen en blauw: verhoogd naar 1500 (was 400)

Daarnaast hebben we het maximumaantal voor zeldzame materialen verhoogd:

  • Paars: verhoogd naar 300 (was 100)
  • Oranje: verhoogd naar 80 (was 50)
  • Hard Wired-materialen: verhoogd naar 50 (was 30)
  • Hard Wired-onderdelen: verhoogd naar 10 (was 5)

We weten dat veel van jullie meer dan één personage hebben en we snappen het belang van het delen van spullen. Daarom kun je vanaf aflevering 2 bij Inaya een voordeel kopen waarmee je materialen kunt delen tussen al je personages.

Kans op materialen
Naast de veranderingen aan de economie van materialen, heb je nu ook meer kans om materialen te krijgen van vijanden:

  • Groene materialen: verhoogd naar 12 (was 6)
  • Blauwe materialen: verhoogd naar 9 (was 4)

Je kunt ook een grotere hoeveelheid materialen verwachten van vijanden met een naam.

Een andere verandering in aflevering 2 is dat je een kans hebt op polycarbonaat als je een voorwerp ontmantelt. De totale kans op extra materialen blijft echter hetzelfde.

Daarnaast heb je kans op Nemesis-materialen, de eerste keer dat je de Zoo Invasion voltooit binnen elke rotatie.

Rekalibratie

Nieuwe interface
Een van de veranderingen aan het kalibreren is een nieuwe interface, waarmee het makkelijker moet worden om te snappen hoe het precies werkt.

Meer kalibratieopties
De restrictie waardoor je niet dezelfde categorieën mocht gebruiken tijdens het kalibreren, is verwijderd. Daardoor kan elke statistiek worden vervangen door elke andere statistiek op een stuk uitrusting van dezelfde categorie.

Tot slot kun je vanaf aflevering 2 voorwerpen uit je voorraad direct kalibreren bij de kalibratiewerkbank.

We hopen dat je uitkijkt naar alle veranderingen voor het maken en kalibreren van voorwerpen in aflevering 2!

Tot ziens in DC, agenten!

/Het team van The Division

LinkedIn LogoReddit Logo

Bezoek andere sociale kanalen