KOI
1:2
3선승
Finished
Astralis
KOI
1:2
3선승
Finished
Astralis
Feb 17, 2023   19:00

매치 요약

은행 #1
KOI
5:7
Finished
Astralis
KOI
선수
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
헤드샷
Kantoraketti11711-9 (+2)4-0 (+4)67%0.9245%
LeonGids11311-7 (+4)0-1 (-1)67%0.9245%
cryn10610-9 (+1)2-3 (-1)67%0.8360%
Deapek755-9 (-4)0-1 (-1)50%0.4260%
Spoit897-9 (-2)0-1 (-1)67%0.5814%

라운드

  • KOI
  • Astralis
  • 사살 승리
  • 시간 승리
  • 목표 승리
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Astralis
선수
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
헤드샷
J9O (Old)674-8 (-4)0-1 (-1)50%0.330%
Shuttle14015-7 (+8)2-1 (+1)75%1.2547%
iconic12212-9 (+3)3-1 (+2)67%192%
Forrest878-9 (-1)0-1 (-1)50%0.6725%
Spiff624-11 (-7)1-2 (-1)42%0.33100%
대원 금지
Dokkaebi
KOI
Mira
KOI
Zero
Astralis
Valkyrie
Astralis
오리건 #2
KOI
7:5
Finished
Astralis
국경 #1
KOI
7:8
Finished
Astralis