Virtus.Pro

ラインナップ

Danila Dontsov (dan-_-)
103
dan-_-プレイヤー
Pavel Kosenko (p4sh4)
99
p4sh4プレイヤー
Dmitrii Mitrakhovic (Always)
97
Alwaysプレイヤー
Danil Gabov (JoyStiCK)
95
JoyStiCKプレイヤー
Artur Ipatov (ShepparD)
90
ShepparDプレイヤー
Evgenii Bokhanov (Zheka)
Zhekaコーチ

移籍

プレイヤー
参加
離脱
Zheka2023年9月3日
ShepparD2023年3月9日
p4sh42023年3月9日
JoyStiCK2023年3月9日
dan-_-2023年3月9日
Always2023年3月9日