Apr 11, 2024   0:00

マッチ概要

山荘マップ #1
Vasco eSports
7:2
Finished
Maycam Evolve
Vasco eSports
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
Dante71349-4 (+5)1-0 (+1)89%167%
Panno9955-5 (0)2-1 (+1)67%0.5640%
Luca13110-5 (+5)2-1 (+1)56%1.1170%
Skarpzz915-6 (-1)1-0 (+1)67%0.5660%
NitrxSSJ1308-3 (+5)1-0 (+1)89%0.8950%

ラウンド

  • Vasco eSports
  • Maycam Evolve
  • キル数で勝利
  • 時間で勝利
  • 目標で勝利
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maycam Evolve
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
Inf4me876-8 (-2)2-2 (0)44%0.6767%
KerzZ1089-8 (+1)0-1 (-1)44%156%
Lin834-6 (-2)0-0 (0)67%0.44100%
RE77ERWW462-8 (-6)0-2 (-2)22%0.2250%
VJ542-7 (-5)0-2 (-2)33%0.22100%
オペレーターBAN
Dokkaebi
Vasco eSports
Solis
Vasco eSports
Ying
Maycam Evolve
Azami
Maycam Evolve