Groovjam

2024
17 Nisan 2024Transfer
SijamSijamtakımdan ayrıldı
2023
9 Nisan 2023Transfer
ClotoClototakıma katıldı: koç
9 Nisan 2023Transfer
FopFoptakıma katıldı: oyuncu
9 Nisan 2023Transfer
TaehoonTaehoontakıma katıldı: oyuncu
9 Nisan 2023Transfer
SijamSijamtakıma katıldı: oyuncu
9 Nisan 2023Transfer
RapiRapitakıma katıldı: oyuncu
9 Nisan 2023Transfer
FinchbirdFinchbirdtakıma katıldı: oyuncu
9 Nisan 2023Transfer
PenoPenotakıma katıldı: oyuncu