4 November 2020

3 min czytania

Punkt optymalizacji

Aktualizacja TU12 zaznacza powrót potężnego narzędzia z zestawów z końca gry - mowa o punkcie optymalizacji. Dzięki niej, za drobną opłatą, będziecie mogli uwolnić pełen potencjał z każdego elementu waszego wyposażenia. Poniżej dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć przed ulepszeniem waszego punktu rekalibracji!

Punkt optymalizacji będzie nowym menu dostępnym w każdym punkcie rekalibracji, a jego działanie będzie bazować na całkowicie nowych zasobach. Dzięki temu punktowi będziecie mogli ulepszać atrybuty wyposażenia ponad ich górne limity.

Za drobną opłatą będziecie mogli ulepszyć atrybuty nawet o 100% ich maksymalnej wartości lub usprawnić je zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Optymalizacja pozwoli ulepszyć broń topową, egzotyczną, a także elementy wyposażenia i przedmioty składowe zestawów wyposażenia.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 1 960x540

Atrybuty można optymalizować w ramach szczebli. Każdy szczebel reprezentuje nową wartość atrybutu w formie procentowego oznaczenia jego maksymalnej wartości. Każdy szczebel to mniej więcej 10% wartości przy ograniczeniu 100% wartości atrybutu na 10. szczeblu. To oznacza, że nie można optymalizować atrybutów ponad ich wartość maksymalną.

Na przykład atrybut Obrażeń od umiejętności na poziomie 3.7% może być zoptymalizowany do 4. szczebla, który wynosi 4% (jest to 40% maksymalnej wartości, która wynosi 10). Potem można przejść na 5. szczebel, który wynosi 5%.

Koszt optymalizacji jest obniżony na podstawie częściowych postępów do kolejnego szczebla, więc optymalizacja z 3.7% do 4% jest tańsza niż optymalizacja z 3% do 4%. Optymalizowanie wartości 4% do 5% będzie jednak droższe niż w dwóch poprzednich przypadkach.

Każdy atrybut przedmiotu można oddzielnie zoptymalizować, a koszt każdego atrybutu zależy od szczebla optymalizacji.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 2 960x540

Do wykonania każdej optymalizacji potrzebne są łącznie 4 różne zasoby. Koszt każdej optymalizacji wzrasta z każdym kolejnym szczeblem:

  • Materiały rodzajowe z demontażu – te materiały można zdobyć poprzez demontaż wyposażenia tego samego typu. Tylko przedmioty topowe, egzotyczne i elementy zestawów wyposażenia zapewnią ten rodzaj materiału.

  • Materiały z punktów kontrolnych/orientacyjnych – możecie je zdobywać poprzez ukończenie punktów kontrolnych, punktów orientacyjnych w SM (zawsze nie będą skażone) i na wyższych piętrach Punktowca. Ilość zdobywanych materiałów per aktywność skaluje się w zależności od wybranego poziomu trudności.

  • Materiały frakcyjne – można je znaleźć na truchłach przeciwników z wrogich frakcji. Ilość tych upuszczanych materiałów również skaluje się w zależności od wybranego poziomu trudności.

  • Materiały projektowe – można je zdobywać poprzez ukończenie codziennych i cotygodniowych projektów (w trybie PvE i PvP). Cotygodniowe projekty zapewnią znacznie więcej materiałów niż codzienne projekty.

Wszystkie materiały optymalizacyjne można też stworzyć osobno w warsztacie rzemieślniczym za pomocą standardowych materiałów rzemieślniczych. Schematy tych materiałów można znaleźć poprzez ukończenie punktów kontrolnych wysokiego ryzyka i finalizowanie niektórych projektów.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 3 960x540

Istnieją ograniczenia co do tego, jakie przedmioty można optymalizować.

Optymalizacja jest dostępna tylko dla wyposażenia topowego na 40. poziomie, zestawów i egzotycznych elementów wyposażenia, a także dla broni.

Po rozpoczęciu całego procesu nie można rekalibrować zoptymalizowanych atrybutów, więc upewnijcie się, że modyfikujecie rzeczy, które chcecie zachować. Nie można też dodać zoptymalizowanych statystyk do biblioteki rekalibracji.

Zużyte, standardowe, specjalistyczne i wyśmienite przedmioty nie mogą być optymalizowane i nie zdobędziecie z ich demontażu żadnych materiałów.

Wraz z Aktualizacją TU12 i początkiem Sezonu 4, punkt optymalizacji trafi do punktów rekalibracji w Białym Domu i Przystani.

LinkedIn LogoReddit Logo

Sprawdź pozostałe media społecznościowe

twitter iconyoutube iconfacebook iconinstagram icon