22-11-2022

Synchronizacja między platformami

Począwszy od Roku 7 Sezonu 4 wasze zapisane dane będą dostępne z każdej platformy, którą połączycie z kontem Ubisoft Connect. W tym wpisie opowiemy wam, jak konkretnie będzie to wyglądało.

Uwaga: pamiętajcie, że dane postępów międzyplatformowych przypisane są do konta Ubisoft, a nie platformy. Dlatego jeśli będziecie chcieli połączyć platformę z innym kontem Ubisoft, zwróćcie się do nas.

WalutaZasada
RozgłosKwoty/punkty z poszczególnych platform zostały dodane i są teraz dostępne łącznie na wszystkich platformach.
Kredyty R6
EkwipunekZasada
PakietyPakiety dostępne na jednej z platform stają się dostępne na wszystkich i na każdej z nich można je otworzyć.
OperatorzyOperatorzy odblokowani na jednej platformie stają się dostępni na wszystkich (bez duplikatów)
Przedmioty estetyczne
 • Przedmioty odblokowane na jednej platformie stają się dostępne na wszystkich (bez duplikatów).
 • Dotyczy: osprzęty głowy, uniformy, malowania broni, malowania dodatków, ozdoby, malowania dronów (nowość), skórki zdolności, karty operatorów.
Premie
 • Premie dostępne na jednej platformie są dostępne na wszystkich i na każdej można je aktywować.
 • Pozostałe czasy aktualnie aktywnych premii na każdej platformie zostały zsumowane i łączny czas staje się wspólny dla wszystkich platform.
PostępyZasada
Poziom dopuszczeniaNajwyższy spośród poziomów dopuszczenia na różnych platformach staje się obowiązujący na nich wszystkich.
Bieżąca rangaPostępy w hierarchii rang są wspólne dla podobnych platform (zachowano odseparowanie komputerów i konsol).
 • Najwyższa spośród rang na różnych konsolach staje się obowiązująca na nich wszystkich.
 • Najwyższa spośród rang na różnych platformach komputerowych staje się obowiązująca dla nich wszystkich.
Historia rangHistoria rang jest wspólna dla podobnych platform (zachowano odseparowanie komputerów i konsol).
 • Najwyższa spośród osiągniętych rang w danym sezonie na różnych konsolach staje się obowiązująca dla nich wszystkich.
 • Najwyższa spośród osiągniętych rang w danym sezonie na różnych platformach komputerowych staje się obowiązująca dla nich wszystkich.
Umiejętność (współczynnik MMR)Osiągnięte poziomy umiejętności są wspólne dla podobnych platform (zachowano odseparowanie komputerów i konsol).
 • Poziom umiejętności osiągnięty na konsoli z największą liczbą meczów staje się obowiązujący dla nich wszystkich.
 • Poziom umiejętności osiągnięty na platformie komputerowej z największą liczbą meczów staje się obowiązujący dla nich wszystkich.
 • Wyłącznie w przypadku gier rankingowych: poziom umiejętności osiągnięty na platformie, na której gracz w R7S3 osiągnął najwyższy ranking, staje się obowiązujący dla wszystkich podobnych platform (zachowano odseparowanie komputerów i konsol).
Przepustka BitewnaNajwiększe postępy osiągnięte na dowolnej platformie stają się obowiązujące na nich wszystkich.
Pakiety Alfa
 • Postępy pakietu Alfa osiągnięte na platformie z najwyższym poziomem dopuszczenia stają się obowiązujące dla nich wszystkich.
 • Gracze otrzymują na swoje konto 1 darmowy pakiet w ramach rekompensaty za utracone postępy.
Osiągnięcia/TrofeaPozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).
Postępy NowicjuszyZasada
OperacjePozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).
Filmy samouczkaPozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).
PersonalizacjaZasada
Używane elementy estetycznePozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).
Używane wyposażeniePozostaje osobne dla każdej platformy (brak zmian).
WyzwaniaZasada
Wyzwania podstawowe Ubisoft Connect (ukończone)Wyzwania ukończone na jednej platformie są teraz ukończone na nich wszystkich.
Wyzwania podstawowe Ubisoft Connect (nieukończone)Postępy pozostają właściwe dla każdej z platform (brak zmian).
Wydarzenia ograniczone czasowo Ubisoft Connect
 • Nieodebrane wyzwania muszą zostać odebrane na każdej platformie przed wejściem w życie rozgrywki między platformowej, w przeciwnym razie przepadną.
 • Potem postępy w wyzwaniach będą wspólne dla wszystkich platform, a wyzwania ukończone mogą być odebrane na dowolnej z nich.
Wyzwania osobiste Przepustki BitewnejPostępy są wspólne dla wszystkich platform.
Wyzwania społeczności Przepustki Bitewnej
 • Postępy na wszystkich platformach są sumowane.
 • Wymagania dotyczące ukończenia zostają połączone, by odzwierciedlić nową łączną liczbę graczy, którzy uczestniczyli w nich na wszystkich platformach.
Ochrona graczaZasada
Pozycja reputacji (nowość)
 • Współczynnik ten zostanie przeliczony na nowo w oparciu o dane z każdej platformy i następnie zacznie obowiązywać na nich wszystkich.
 • Stanie się widoczny w grze w R7S4.
Ostrzeżenia i kary dotyczące reputacji
 • Wspólne dla wszystkich platform
 • Pozostały czas obowiązywania zostanie przeliczony na nowo w oparciu o liczbę meczów rozegranych na wszystkich platformach od momentu aktywacji (zostanie skrócony, nie wydłużony).
SankcjeKary (porzucenie, wyrzucenie za bezczynność itp.)
Kary tymczasowe za szkodliwe lub obraźliwe zachowania są wspólne na wszystkich platformach
 • Najsurowsza spośród kar na wszystkich platformach staje się obowiązująca na nich wszystkich.
Sankcje (bany czasowe lub permanentne)Sankcje nałożone za złamanie Warunków korzystania lub Kodeksu postępowania w grze są wspólne dla wszystkich platform
 • Najsurowsze sankcje spośród wszystkich platform stają się obowiązujące dla nich wszystkich.
 • Wszystkie przyszłe sankcje będą wspólne dla wszystkich platform.
Blokady playlistBlokady playlist z platformy o najwyższym poziomie dopuszczenia stają się obowiązujące dla nich wszystkich.
InneZasada
PowiadomieniaPozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).
Prezentowani operatorzyPozostają osobni dla każdej platformy (brak zmian).
OpcjePozostają osobne dla każdej platformy (brak zmian).

Sprawdź pozostałe media społecznościowe