6-12-2022

System reputacji w wersji Beta: statusy reputacji oraz wersja Beta programu Fair Play

W tym sezonie System reputacji doczeka się premiery wersji Beta, po wcześniejszym uruchomieniu trybu niejako „w tle”. Wraz z wersją Beta Systemu reputacji, będziemy przechodzili do kolejnego etapu, prezentując i przybliżając graczom statusy reputacji, które pomogą im w pracy nad swoim zachowaniem, stylem gry oraz interakcją z innymi użytkownikami, bez żadnych pozytywnych ani negatywnych skutków wynikających z konkretnego statusu. Dziś opowiemy wam o procesie ewolucji systemu reputacji wraz z funkcją statusów i przekażemy garść informacji na temat wersji Beta programu Ubisoft Fair Play.

CO, DLACZEGO I JAK?

PO PIERWSZE, CZYM JEST TOKSYCZNOŚĆ?

Co do zasady, toksycznym jest każde zachowanie, które rani otaczające was osoby. W grze Rainbow Six Siege są to zachowania i działania, które umyślnie lub nieumyślnie ranią graczy w pośredni lub bezpośredni sposób.

Poniższa lista zawiera przykładowe zachowania uważane za krzywdzące, które mogą zaowocować spadkiem statusu reputacji:

 • Niechciana komunikacja
  • Przypadki niewłaściwych zachowań tak na czacie głosowym jak i tekstowym, obejmujących wyzwiska, groźby, nękanie lub używanie wyrażeń powszechnie uznawanych za obelżywe w ramach naszego systemu komunikacji w grze
 • Groźby i agresja
  • Parodiowanie, zachowania powodowane nienawiścią itd.
 • Szkodliwość
  • Griefing, psucie rozgrywki, sabotowanie drużyny, sojuszniczy ostrzał, blokowanie/przeszkadzanie członkom drużyny, oddawanie pozycji bez walki
 • Wychodzenie z gry
  • Zrywanie połączenia, porzucanie rozgrywki, odchodzenie od klawiatury, obrażanie się
 • Nadużywanie środków komunikacji
  • Obraźliwy język, molestowanie seksualne, prowokowanie, nękanie, nadużywanie czatu głosowego online, znieważanie, emitowanie dźwięków przeszkadzających w grze, spamowanie na czacie, itd.
 • Mowa nienawiści
  • Nawoływanie do dyskryminacji, rasizmu, seksizmu, homofobii, nękania emocjonalnego, dręczenia
 • Żerowanie na usterkach, botowanie
 • Wszelkie inne działania stojące w sprzeczności z Regulaminem Rainbow Six Siege lub Warunkami użytkowania.

DLACZEGO ZAPRZĄTA NAS KWESTIA TOKSYCZNOŚCI?

Istota działań taktycznych w grze oraz wysoka śmiertelność wśród postaci graczy mogą u niektórych prowokować zachowania krzywdzące względem innych, gdy tylko pojawiają się jakieś problemy lub trudności. Znakomita większość graczy pozwala sobie na takie zachowania niezwykle rzadko, ale jest też grupa osób, które robią to regularnie i z premedytacją.

Siege to gra oparta na rywalizacji i działaniu zespołowym, w której każde działanie nakierowane jest na współpracę, co w efekcie tworzy dla naszej społeczności rozgrywkę o nietuzinkowym klimacie, ale budzi też u niektórych negatywne emocje, przez które cierpią wszyscy użytkownicy. Dlatego cały czas pracujemy nad identyfikowaniem toksycznych zachowań, zapobieganiem im i wprowadzaniem zmian w określonych modelach, by zapewnić społeczności jak najlepsze wrażenia z gry.

JAK WALCZYMY Z TOKSYCZNOŚCIĄ?

System reputacji pomaga nam w odchodzeniu od działań nakierowanych wyłącznie na karanie i banowanie graczy, choć w niektórych przypadkach rozwiązania te będą nadal stosowane. Celem tej nowej funkcji jest wychowywanie graczy i stwarzanie im szansy na zmianę sposobu interakcji z innymi użytkownikami oraz z grą jako taką. System reputacji ma też zniechęcać do niewłaściwych zachowań poprzez informacje zwrotne i poczucie konsekwencji, a także promować i wspierać tych, którzy pozytywnie wpływają na środowisko gry, czyniąc ją bardziej przyjazną dla innych graczy.

NOWE STATUSY REPUTACJI

JAKI BĘDZIE TWÓJ STATUS?

Każdy gracz otrzyma teraz status reputacji, odzwierciedlający jego zachowania w grze. Mamy pięć statusów, z których najniższym jest Haniebny, a najwyższym Wyjątkowy.

[R6S] News Article - Reputation System Beta - Standing

JAK OBLICZANY JEST STATUS

System reputacji śledzi różne zachowania w grze, które mogą mieć negatywny bądź pozytywny wydźwięk, przypisuje do nich wartości punktowe, a wyniki sumuje na kontach graczy. W ten sposób generowany jest status reputacji, czyli przyznawana każdemu ocena, która pokazuje jak ostrzegane są zachowania danej osoby w grze. System musi być zrozumiały i godny zaufania, aby każdy wiedział, jaki wpływ na status mają jego działania i jak może je zmienić. Celem jest zapewnienie naszym graczom informacji zwrotnej na temat ich zachowań i promowanie zdrowych postaw, przy jednoczesnym piętnowaniu toksyczności. Dzięki temu systemowi mamy nadzieję stworzyć pozytywne, przyjazne i wciągające środowisko gry.

SKUTKI TWOJEGO STATUSU

Zacznijmy od tego, że konkretny status nie będzie rodził żadnych skutków, tak pozytywnych jak i negatywnych. Chcemy, aby gracze uczyli się nowego sytemu i mieli szansę dostosować swoje zachowania, zanim to rozwiązanie doczeka się oficjalnej premiery.
Dopiero w Roku 8 uruchomimy system kar i nagród, które będą przyznawane w oparciu o status danego gracza.

Status negatywny:

 • Ograniczenie korzyści z gry
 • Ograniczony dostęp do trybów rozgrywki oraz inne restrykcje
 • Możliwe zaostrzenie kar
 • Szansa, aby się uczyć i zmieniać

Status neutralny:

 • Brak skutków

Status pozytywny:

 • Zwiększenie korzyści z gry
 • Korzyści utrzymujące się tak długo, jak gracz utrzymuje pozytywną pozycję
 • Niepowtarzalne przedmioty specjalne

SPRAWDZANIE STATUSU REPUTACJI

Status reputacji można znaleźć pod kafelkiem Reputacja w głównym menu, na stronie profilu oraz w centrum reputacji. Twój status będzie informacją prywatną, która nie zostanie udostępniona innym graczom.

Głównym ośrodkiem wszystkiego, co jest związane z reputacją jest centrum reputacji, do którego można przejść z głównego menu przy pomocy kafelka Reputacja. Tutaj można sprawdzić swój status oraz wszelkie aktywne kary. Znajduje się tu również szereg bardziej szczegółowych informacji na temat działania systemu.

Kafelek Reputacja jest aktualizowany, dzięki czemu można szybko sprawdzić swój status. Będzie on wyświetlony w oknie, w którym znajdzie się informacja na temat aktualnego statusu, podczas gdy w profilu gracza będzie oprócz tego wyświetlana również informacja o aktywnych karach.

[R6S] News Article - Reputation System Beta - Reputation Standing

[R6S] News Article - Reputation System Beta - How it works

PREMIERA WERSJI BETA SYSTEMU REPUTACJI

W ramach strategii stopniowego wdrażania systemu reputacji będziemy udostępniali różne elementy kluczowe z punktu widzenia gracza. Pozwoli nam to sprawdzać w działaniu, czy nasze projekty i rozwiązania mają rzeczywisty wpływ na negatywnie zachowania graczy, przy jednoczesnym zachowaniu formuły przejściowej.

Gdy system reputacji będzie już działał, zaczniemy prezentować graczom ich statusy reputacji wraz z różnymi komunikatami, by informować, jak są obecnie postrzegani przez system. W tym okresie wiele jego elementów, takich jak kary i nagrody, będzie wyłączonych. Zapewni to graczom czas, by popracować nad swoim statusem, a nam pozwoli przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę testy oraz konsultacje na temat ogólnego wyliczania statusu w systemie reputacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby premiery wersji Beta Systemu reputacji, Ubisoft przetwarza dane osobowe użytkowników, aby zapewnić im dostęp do programu. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności.

WERSJA BETA PROGRAMU FAIR PLAY

Program Ubisoft Fair Play (w wersji Beta) to nowe rozwiązanie, które ma pomagać graczom w zrozumieniu przyczyn toksycznych zachowań i radzeniu sobie z przypadkami nieprzyjemnych zachowań w warunkach online.

Możecie dowiedzieć się jak najlepiej radzić sobie z frustracją w trakcie gry online i jak tworzyć pozytywne środowisko dla wszystkich użytkowników oglądając materiały wideo, rozwiązując quizzy i słuchając porad profesjonalnych graczy, a to wszystko znajdziecie tutaj*.

Przypominamy, że treści związane z wersją Beta programu Fair Play są aktualnie dostępne wyłącznie w języku angielskim.

PODSUMOWANIE

Każda osoba powinna być traktowana z szacunkiem, a my żywimy przekonanie, że z odpowiednią reakcją powinny spotykać tak złe jak i pozytywne zachowania. Przez długi czas koncentrowaliśmy się wyłącznie na niewłaściwych zachowaniach i karaniu za nie, ale teraz pragniemy przełamać ten schemat. Chcemy, aby gracze mogli grać w grę zgodną z naszymi wyobrażeniami i musi to znajdować odzwierciedlenie w naszych antytoksycznych działaniach. Naszym ostatecznym celem jest nakierowanie graczy na zachowania pożądane w grze, zamiast narażać ich jedynie na kary.

Zespół ds. Zachowań gracza w Rainbow Six Siege pilnie pracuje nad wprowadzeniem opisanych zmian do gry, starając się jednocześnie promować współpracę i tępić toksyczność.

Sprawdź pozostałe media społecznościowe

facebook icontwitter iconyoutube icontwitch icon