9z
1:2
Bo3
Finished
Team Cruelty
Mar 28, 2023   1:00

マッチ概要

クラブハウスマップ #1
9z
4:7
Finished
Team Cruelty
9z
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
NhilV1009-8 (+1)1-1 (0)45%0.8211%
P1XIE999-8 (+1)0-3 (-3)55%0.8233%
Phaczy11210-8 (+2)1-1 (0)73%0.9120%
Unfixed301-11 (-10)0-3 (-3)9%0.09100%
Victory827-9 (-2)0-1 (-1)36%0.6443%

ラウンド

  • 9z
  • Team Cruelty
  • キル数で勝利
  • 時間で勝利
  • 目標で勝利
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Team Cruelty
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
AlanDerf1098-6 (+2)1-0 (+1)73%0.7338%
Guicho1069-10 (-1)4-1 (+3)64%0.8267%
Navy12211-7 (+4)1-0 (+1)73%136%
Rovi886-7 (-1)1-1 (0)55%0.5567%
Toski12110-6 (+4)2-0 (+2)82%0.9130%
オペレーターBAN
Buck
9z
Azami
9z
Hibana
Team Cruelty
Bandit
Team Cruelty
山荘マップ #2
9z
7:3
Finished
Team Cruelty
国境マップ #3
9z
4:7
Finished
Team Cruelty