Nov 23, 2022   13:30

マッチ概要

オレゴンマップ #1
W7M Esports
7:2
Finished
Spacestation Gaming
W7M Esports
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
JULIO1024-2 (+2)0-0 (0)100%0.4425%
HerdsZ1086-3 (+3)1-1 (0)78%0.6733%
volpz1278-3 (+5)1-0 (+1)89%0.8912%
Jv9214612-4 (+8)1-0 (+1)67%1.3342%
kheyze1269-6 (+3)3-2 (+1)78%156%

ラウンド

  • W7M Esports
  • Spacestation Gaming
  • キル数で勝利
  • 時間で勝利
  • 目標で勝利
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spacestation Gaming
プレイヤー
EPS
KD (+/-)
Entry
KOST
KPR
HS%
Rampy815-8 (-3)0-2 (-2)56%0.5680%
Bosco501-8 (-7)0-1 (-1)44%0.110%
Fultz340-9 (-9)0-1 (-1)22%00%
Hotancold885-7 (-2)3-2 (+1)56%0.5640%
Yeti987-7 (0)0-0 (0)56%0.7871%
オペレーターBAN
Ying
W7M Esports
Azami
W7M Esports
Flores
Spacestation Gaming
Smoke
Spacestation Gaming