MNM Gaming
2:7
Best-of-1
Finished
Black Dragons
Nov 23, 2022   14:50

Match-Zusammenfassung

WolkenkratzerKarte #1
MNM Gaming
2:7
Finished
Black Dragons
MNM Gaming
Spieler
EPS
KD (+/-)
Entry
EZÜT
EPR
KS
Yuzus1119-7 (+2)1-1 (0)56%144%
neLo563-8 (-5)1-1 (0)22%0.3333%
Tyrant836-9 (-3)0-1 (-1)56%0.6717%
Neonical542-7 (-5)0-0 (0)33%0.2250%
Solotov563-9 (-6)1-3 (-2)33%0.33100%

Runden

  • MNM Gaming
  • Black Dragons
  • Sieg durch Eliminierungen
  • Sieg durch Zeit
  • Sieg durch Ziele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Black Dragons
Spieler
EPS
KD (+/-)
Entry
EZÜT
EPR
KS
Patoxy1168-5 (+3)1-0 (+1)78%0.8912%
ion1116-3 (+3)0-0 (0)89%0.6750%
Peres13311-5 (+6)2-2 (0)67%1.2227%
Bassetto611-6 (-5)1-1 (0)67%0.110%
nade16714-4 (+10)2-0 (+2)78%1.5671%
Operator-Bans
Ying
MNM Gaming
Bandit
MNM Gaming
Thatcher
Black Dragons
Kaid
Black Dragons