10-9-2019

Informacje o aktualizacji R4S3 Ember Rise - dodatek

W czasie trwania serwera testowego Ember Rise wprowadziliśmy wiele najróżniejszych zmian. Poniżej znajdziecie dodatkowe informacje o aktualizacji Operacja Ember Rise.

BALANS

Aby poznać wszystkie szczegóły i dowiedzieć się, co kierowało nami przy wprowadzaniu zmian w balansie w R4S3, prosimy przeczytać nasze Notatki projektanta przed sezonem.

 • Czas rozbrajania zmieniony na 7 sekund (z 5 sekund) dla playlisty rankingowej i nierankingowej. W playliście swobodnej czas rozbrajania nadal wynosi 5 sekund.
 • Zakładnik w sali kinowej na pierwszym piętrze na mapie Wybrzeże został przeniesiony przed telewizor.
 • Nieco zwiększono zasięg, z którego można uszkodzić rozkładane tarcze i tarcze Wulkan za pomocą materiałów wybuchowych.

GOYO

 • Goyo – Czas trwania ognia wywołanego przez tarczę Wulkan obniżony do 10 sekund (poprzednio 12 sekund).

IQ + AMARU

 • Pojemność magazynków G8A1 (IQ i Amaru) podniesiona do 301 pocisków (zmiana z 201 pocisków) w trybie PvP. W trybie PvP PvE podniesiono pojemność magazynków broni do 401 pocisków (zmiana z 201 pocisków).

POZOSTAŁE

 • Aktualizacja animacji odrzutu pistoletów maszynowych – wraz z premierą Ember Rise uaktualniliśmy animacje PM-ów, dzięki czemu każdy z nich ma teraz swoją osobną animację. Rezultatem tej zmiany było zmniejszenie odczuwalnego drżenia broni przy używaniu przyrządów celowniczych. Ta aktualizacja dotyczy wyłącznie animacji i w żaden sposób nie wpływa na faktyczny odrzut.

 • RFF (Odwrócony ogień sojuszniczy): Opóźniliśmy wprowadzenie następujących aktualizacji na czas pracy nad kilkoma innymi kwestiami.

  • Zachowanie graczy – Blokowanie playlist po opuszczeniu gry rankingowej.
  • Zachowanie graczy – Zarządzanie oddziałem przez RFF.
  • Wygoda graczy – Nowe parametry poddawania meczu.

Opublikujemy zaktualizowany harmonogram wprowadzania tych zmian, gdy będziemy bliżej ich premiery.

POPRAWKI BŁĘDÓW

ROZGRYWKA

 • NAPRAWIONO – Exploit z natychmiastowym wyważaniem.

 • NAPRAWIONO – Przeładowywanie dodatkowego pocisku we wszystkich strzelbach bezmagazynkowych.

 • NAPRAWIONO – Granaty odłamkowe pozostają w rękach gracza, jeśli próbujesz wycelować i użyjesz gadżetu przed zakończeniem animacji celowania.

 • NAPRAWIONO – Komórki nitro czasami nie wybuchają.

 • NAPRAWIONO – Wzmocnienie ściany po założeniu tarczy na pobliskie drzwi niszczy tarczę.

 • NAPRAWIONO – Po zakończeniu animacji celowania operator nie ma pełnej zamierzonej celności.

 • NAPRAWIONO – Podczas przeskakiwania nad obiektami w trybie celowania obraz jest przesunięty w przypadku operatorów z tarczami balistycznymi.

 • NAPRAWIONO – Animacja strzelania z wycelowaniem jest opóźniona po sprincie, jeśli do broni zamocowany jest uchwyt kątowy.

 • NAPRAWIONO – Wskaźnik postępów rozkładania nie odzwierciedla prawdziwego czasu rozkładania rozstawianej tarczy V2.

 • NAPRAWIONO – Szybkie przełączanie się pomiędzy gadżetem głównym i dodatkowym anuluje animację rozstawiania.

 • NAPRAWIONO – Nieprawidłowy wybuch ładunku wyważającego może zakończyć się zranieniem lub śmiercią zakładającego go operatora.

 • NAPRAWIONO – Zdetonowanie ładunku wyważającego nie wyłącza trybu celowania.

 • NAPRAWIONO – Ładunki wyważające mogą zabić gracza przez miękką ścianę, która nie została zniszczona.

 • NAPRAWIONO – W jednej podwójnej framudze drzwiowej daje się rozstawić dwie tarcze. Jedna framuga = jedna rozstawiana tarcza.

 • NAPRAWIONO – Nie daje się założyć dwóch tarcz na dwie pary sąsiadujących ze sobą drzwi.

 • NAPRAWIONO – Gracz nie może założyć tarczy na drzwi po tym, jak zostanie zniszczona tarcza, która była na nich dotychczas założona.

 • NAPRAWIONO – Przełączanie broni i czasy wychylania się na boki są zdesynchronizowane.

 • NAPRAWIONO – Przełączenie się pomiędzy oglądaniem właściciela drona i drona może usunąć efekty dźwiękowe zakłóconych dronów i Szkodnika.

 • Odwrócony ogień sojuszniczy (RFF):

  • NAPRAWIONO – Obecnie, jeśli tarcza Wulkan wybuchnie i zabije zakładnika, odpowiedzialnością obarczany jest gracz, który wywołał eksplozję. Teraz we wszystkich sytuacjach odpowiedzialny jest Goyo i jego drużyna. Zabójstwa tarczą Wulkan, należącą do Goyo, będą zachowywać się zgodnie z tą samą filozofią projektową, jaką zastosowaliśmy wobec Smoke’a/Capitao – jeśli zakładnik umrze lub zostanie powalony na skutek działania tarczy, odpowiada za to Goyo. Jeśli Goyo opuści grę/rozłączy się, odpowiedzialność ciąży na jego drużynie .
  • NAPRAWIONO – Brakująca ikona RFF w logu zabójstw i na ekranie powtórki ze śmierci, jeśli gracz popełni samobójstwo poprzez wykrwawienie się po obaleniu w wyniku RFF.
  • NAPRAWIONO – Samobójstwo przy aktywnym RFF wyświetla nieprawidłową wiadomość i ikonę w liście zabójstw.
  • NAPRAWIONO – Operacje: Interfejs RFF pojawia się na ekranie, jeśli gracz zginie, trzymając przy sobie zakładnika.
  • NAPRAWIONO – RFF: Gdy zakładnik zostanie zabity przez tarczę Wulkan po śmierci Goyo, odpowiedzialność ciąży na jego drużynie. Nasze zamiary: zgodnie z naszą filozofią projektową dotyczącą RFF, jeśli Goyo wciąż pozostaje w grze (żywy lub martwy), to on odpowiada za śmierć zakładnika.

OPERATORZY

ALIBI

 • NAPRAWIONO – Informacja dźwiękowa o wykryciu dla atakujących w chwili, gdy kolega z drużyny uruchomi Prismę Alibi.
 • NAPRAWIONO – Prisma Alibi nie pozwala na wyświetlenie informacji o możliwości podniesienia, jeśli gadżet zostanie umieszczony w pobliżu rozstawianej tarczy V2 dla gracza, który nie jest hostem sesji.

AMARU

 • NAPRAWIONO – Czerwony marker wyrzutni Garra czasami nie pojawia się na włazie, jeśli urządzenie zostanie wycelowane pod nieodpowiednim kątem.
 • NAPRAWIONO – Rozmaite nieprawidłowe obszary lądowania podczas wciągania się.
 • NAPRAWIONO – Brak dopasowania/konflikty z punktami przyczepienia liny dla wyrzutni Garra Amaru.
 • NAPRAWIONO – Automatyczne przełączanie się broni dla Amaru jest spowolnione, jeśli operatorka wciągała się do strefy przyczepienia liny znajdującej się na poręczy.
 • NAPRAWIONO – Amaru może się wciągnąć, zanim zostanie znokautowana w wyniku upadku z wysokości.
 • NAPRAWIONO – W kamerze z trzeciej osoby, jeśli Amaru użyje swojej wyrzutni Garra, pozostali gracze nie widzą jej animacji odnawiania ani animacji braku amunicji. (Wygląda to tak, jakby jej gadżet nie musiał się odnowić i jakby operatorka ciągle dysponowała możliwością jego użycia).
 • NAPRAWIONO – Koledzy z drużyny nie mogą odzyskać rozbrajacza, jeśli niosąca go Amaru została zabita w powietrzu podczas wciągania się z konkretnych miejsc.

BANDIT

 • NAPRAWIONO – Maverick może anulować animację podkładania drutu elektrycznego Bandita, jeśli użyje swojego palnika na tej samej ścianie.

BLACKBEARD

 • NAPRAWIONO – Blackbeard nie może wycelować po użyciu swojej tarczy na karabin podczas wykonywania pełnego przeładowywania.

BLITZ

 • NAPRAWIONO – Blitz może natychmiast wycelować po użyciu gadżetu.

BUCK

 • NAPRAWIONO – Jeśli gracz wielokrotnie naciska przyciski odpowiedzialne za wyposażenie gadżetu głównego i dodatkowego, Buck może użyć niewidzialnej broni głównej, jeśli prowadzi zakładnika.
 • NAPRAWIONO – Popsuta animacja przeładowania dla Nomad i Bucka, jeśli operatorzy strzelają i przełączają się pomiędzy bronią główną i gadżetem.

CAVEIRA

 • NAPRAWIONO – Jeśli Caveira wejdzie na Żądło Trax, wyłącza się tryb dyskretny, a gadżet traci energię.

CLASH

 • NAPRAWIONO – Tarcza CCE Clash może przenikać przez jej ciało, jeśli gracz spamuje przełączanie się pomiędzy bronią i tarczą.
 • NAPRAWIONO – Problemy z efektami wizualnymi Clash podczas wyposażania tarczy CCE.

ECHO

 • NAPRAWIONO – Jeśli gracz jest w ruchu i zostanie trafiony uderzeniem dźwiękowym, efekty wizualne ogłuszenia są skrócone.
 • NAPRAWIONO – Niespójne zachowanie w wypadku używania uderzenia dźwiękowego drona Yokai znad wiatraka sufitowego.

ELA

 • NAPRAWIONO – Jeśli mina Grzmot zostanie zdetonowana pomiędzy podłożonym rozbrajaczem i ścianą, obrońca jest niewrażliwy na jej wybuch.

FINKA

 • NAPRAWIONO – Finka sprintuje z pustymi rękami podczas używania swojej głównej broni SPEAR.308.

GOYO

 • NAPRAWIONO – Tarcza Goyo może zniknąć, gdy boty w trybie Terrohunt rzucają granaty lub przeskakują nad nią w pralni na mapie Dom.
 • NAPRAWIONO – Zabicie Goyo w chwili, gdy podnosi swoją tarczę może zakończyć się zawieszeniem gry.
 • NAPRAWIONO – Drut kolczasty nie zostaje zniszczony przez wybuch tarczy Wulkan.

IQ

 • NAPRAWIONO – Jeśli gadżet IQ jest aktywny, jej animacja może się zamrozić w chwili podnoszenia miny kierunkowej.

JAGER

 • NAPRAWIONO – Model Jagera może się zaciąć w chwili celowania, gracze tracą wówczas nad nim kontrolę/funkcjonalność.

MAVERICK

 • NAPRAWIONO – Celownik mechaniczny na M4 Mavericka jest rozciągnięty.

MUTE

 • NAPRAWIONO – Podkładanie gadżetu przez Mute’a nie zostaje zakłócone przez drona Echo.
 • NAPRAWIONO – Ponowne podniesienie rozłożonego Szkodnika Mozziego lub zakłócacza Mute’a wyłącza efekty dźwiękowe pozostałych Szkodników/zakłócaczy dla wszystkich graczy, którzy w tej samej chwili obserwowali otoczenie za pomocą swoich dronów.

NOMAD

 • NAPRAWIONO – Kiedy Powietrzna Pięść Nomad zostaje uruchomiona przez leżącego operatora, gracz może utracić funkcjonalność operatora.
 • NAPRAWIONO – Powietrzna Pięść Nomad nie przerywa Cichego Chodu Caveiry.
 • NAPRAWIONO – Uszkodzona animacja wyposażania Powietrznej Pięści Nomad podczas przeskakiwania nad obiektem.
 • NAPRAWIONO – Po wykonaniu pewnych kroków Nomad dysponuje dodatkową Powietrzną Pięścią.

THATCHER

 • NAPRAWIONO – Animacja postępu ikony umiejętności Thatchera nie odzwierciedla czasu trwania efektu podczas meczów online.
 • NAPRAWIONO – Ładunki elektromagnetyczne Thatchera mogą zostać zniszczone przez wybuchy.

WARDEN

 • NAPRAWIONO – Ręce Wardena i broń są zdesynchronizowane podczas przechodzenia w tryb celowania lub sprint.

VALKYRIE

 • NAPRAWIONO – Przesadna intensywność efektu błędu Cyklopa Valkyrie.
 • NAPRAWIONO – Punkt obrotu kamery Cyklop Valkyrie. Naprawiliśmy soczewki kamer Cyklop Valkyrie, przesuwając je bliżej zamierzonego punktu obrotu. Dzięki tej zmianie kamery typu Cyklop znów mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem, oferują zamierzony kąt widoku i nie pozwalają graczom na patrzenie przez obiekty, przez które nie mieli patrzeć. To ogranicza exploity przeprowadzane za pomocą kamer Valkyrie.

PROJEKTY POZIOMÓW

 • NAPRAWIONO – Rozmaite problemy wizualne z teksturami i poziomem szczegółowości na różnych mapach.
 • NAPRAWIONO – Rozmaite problemy z oświetleniem na różnych mapach.
 • NAPRAWIONO – Rozmaite problemy z przenikaniem na różnych mapach.

BANK

 • NAPRAWIONO – Szkło z okien dachowych wybitych za pomocą gadżetów nie wydaje żadnych odgłosów.
 • NAPRAWIONO – Drony mogą przeniknąć przez ściany tarasu.

GRANICA

 • NAPRAWIONO – Obrońcy mogą wzmocnić zniszczone drzwi w podłodze na pierwszym piętrze, w biurze przy zbrojowni.

WYBRZEŻE

 • NAPRAWIONO – Gracze mogą wskakiwać na fioletowe plandeki.
 • NAPRAWIONO – Wybuchy nie zadają obrażeń na południowej promenadzie.
 • NAPRAWIONO – Linia wzroku z głównego wejścia.
 • NAPRAWIONO – Drony przenikają przez zniszczony mur w ruinach.
 • Brakujące ograniczenia dotyczące twardych powierzchni, w wyniku których gracze mogli detonować ładunki kasetowe i Kandele wewnątrz ścian.

KLUB

 • NAPRAWIONO – Dron Yokai należący do Echo daje się przyczepić pod niewidocznym obiektem w lobby na parterze.
 • NAPRAWIONO – Ze względu na przeszkody nie daje się podłożyć Kandeli Ying ani ładunków kasetowych Fuze’a na niektórych powierzchniach.
 • NAPRAWIONO – Daje się trafić obrońców przez wzmocniony element otoczenia podczas rozstawiania gadżetów w łazience na pierwszym piętrze.
 • NAPRAWIONO – Jednopikselowa linia wzroku na parking.

HEREFORD

 • NAPRAWIONO – Gracze mogą się wciągnąć na linie na niewidzialną krawędź.

KAFE

 • NAPRAWIONO – Kolizja nieopodal drzew powoduje śmiertelny upadek podczas opuszczania się na linie z dachu.

KANAŁ

 • Poprawki błędów na mapie Kanał w okresie działania serwera testowego obejmują: jednopikselowe linie wzroku, wyglądanie na punkty odrodzeń, duże pola widzenia, problemy z penetracją niektórych obiektów przez kule, problemy z przenikaniem dronów, problemy z opuszczaniem terenu misji I tak dalej. Pełne szczegóły dostępne w informacjach o aktualizacji serwera testowego.

OREGON

 • NAPRAWIONO – Trudno zauważyć operatorów w ciemnych mundurach, jeśli kucają nieopodal łóżka w sypialni na pierwszym piętrze.

NAPRAWIONO – Możliwe jest podłożenie rozbrajacza wewnątrz szuflady w sypialni dziecięcej na pierwszym piętrze.

WILLA

 • NAPRAWIONO – Barykada wschodniego okna w głównej sypialni na pierwszym piętrze czasami się nie wczytuje.
 • NAPRAWIONO – Gracze mogą się chować wewnątrz baru w pokoju gier na pierwszym piętrze.
 • NAPRAWIONO – Ładunki kasetowe Fuze’a mogą utknąć i wybuchnąć wewnątrz podłogi, jeśli zostaną podłożone zbyt blisko twardej powierzchni nieopodal stołu bilardowego w pokoju gier na pierwszym piętrze.
 • NAPRAWIONO – Po zniszczeniu ścian haki na obrazy unoszą się w powietrzu, zachowując swoją fizykę kolizji.
 • Valkyrie może podłożyć Cyklopa za zasłoną na czerwonych schodach na parterze.

DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 • NAPRAWIONO – Tajemniczy Garaż (zniknął w tajemniczych okolicznościach 👀).
 • Ulepszenia i aktualizacje efektów dźwiękowych i graficznych w menu i w interfejsie.
 • NAPRAWIONO – Rozmaite problemy z przenikaniem/animacją modeli.
 • NAPRAWIONO – Rozmaite problemy z trybem widza.
 • NAPRAWIONO – Lista śmierci pokazuje ikonę RFF w chwili, gdy gracz zabije ostatniego przeciwnika.
 • NAPRAWIONO – Opcje zgłaszania nękania i nękania głosowego są niedostępne w chwili składania doniesienia na gracza, który nie jest na liście znajomych.
 • NAPRAWIONO – Brakujące upuszczone magazynki po przeładowaniu.
 • NAPRAWIONO – Operatorzy widzą swoją broń i tarczę w chwili przełączenia się na widok z kamery.
 • NAPRAWIONO – Zaktualizowane dane o szybkostrzelności dla rozmaitych broni w grze – teraz odpowiadają rzeczywistości.
 • NAPRAWIONO – Brakujące odpryski po postrzałach na nowej rozstawianej tarczy.
 • NAPRAWIONO – Po ponownym połączeniu z meczem rankingowym baretka “trwający mecz rankingowy” nie znika, uniemożliwiając graczowi uczestnictwo w jakimkolwiek innym trybie wieloosobowym niż mecz rankingowy.
 • NAPRAWIONO – Jeśli gracz nie ukończył poprzedniej operacji i w tej samej sesji rozgrywa kolejną, jej tytuł nie znika z ekranu.
 • NAPRAWIONO – Ikony kontrolera nie pojawią się prawidłowo na PC.
 • NAPRAWIONO – Tarcze operatora z tarczą obracają się do góry nogami w chwili, gdy operatorzy przechodzą do trybu obserwacji podczas chodu.
 • NAPRAWIONO – Ręce operatora mogą wniknąć do środka podczas rozkładania rozstawianej tarczy.

Sprawdź pozostałe media społecznościowe

facebook icontwitter iconyoutube icontwitch icon