13-8-2020

Najważniejsze problemy i obawy społeczności

Aktualizacja: 13 sierpnia 2020 r

Poniższa lista będzie regularnie aktualizowana, znajdą się na niej opisy statusu poszczególnych kwestii, które są w obecnie ważne dla naszej społeczności. Prosimy pamiętać, że nie jest to pełna lista i że dokument ten powinno się traktować wyłącznie jako źródło ogólnej wiedzy o sprawach, na jakich się obecnie skupiamy.

Najważniejsze problemy

Nowy system pakowania dźwięków

Opis: Naszym priorytetem w tym zakresie jest przede wszystkim przebudowanie sposobu, w jaki dźwięki są przechowywane wewnątrz gry i włączane do niej.

Obecnie nasze możliwości naprawiania pewnych problemów są mocno ograniczone – to ulepszenie powinno ułatwić nam pracę nad stroną dźwiękową gry.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie na blogu Raport o statusie.

Status: (Cel: R5S3)

Odwrócony dźwięk

Opis: Czasami mamy do czynienia z odwróconym dźwiękiem, co powoduje nadzwyczaj dezorientujące sytuacje dla graczy.

Próbujemy znaleźć nowy sposób uzyskiwania informacji z tych sytuacji, w których pojawia się opisany problem.

Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne informacje techniczne, pozwalające na identyfikację tego zjawiska, a co za tym idzie – na znalezienie rozwiązania.

Status: Trwają prace nad rozwiązaniem

Ataki DDoS na konsolach

Opis: Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad sposobami rozwiązania tego problemu i nieustannie monitorujemy całą sytuację. Będziemy nadal przekazywać wam informacje na ten temat aż do pełnego rozwiązania sprawy.

Status: Trwają prace nad rozwiązaniem

Oszukiwanie i hakowanie

Opis: W ciągu trwania rozgrywek R5S3 będziemy kontynuować walkę z problemem oszustw, wprowadzając do naszego arsenału nowe taktyki działania.

Skupiamy się przede wszystkim na ulepszenie wykrywania oszustw, jak również na zacieśnianiu współpracy z BattlEye.

Jeśli jesteście ciekawi bardziej szczegółowych informacji na temat naszej strategii walki z oszustwami, zachęcamy do lektury opisującego ją bloga.

Pracujemy także nad sposobem zmniejszenia frustracji graczy, wynikającej z obecnego systemu cofania MMR. Więcej informacji można zasięgnąć z wpisu o MMR, zamieszczonym na naszym blogu.

Status: Trwają prace nad rozwiązaniem

Najważniejsze zagadnienia związane z rozgrywką

Drony nie potrafią wykryć stanowisk z bombami

Opis: Panie i panowie! Po pięciu latach prowadzenia dochodzenia, przysparzającego niewiarygodnych bólów głowy i po niezliczonych próbach powtórzenia występowania tego błędu – w końcu go dorwaliśmy!

Większość z was spotkała się z problemem, gdy drony nie są w stanie odnaleźć bomb we wskazanym miejscu.

Udało nam się ustalić źródło tego zjawiska: okazuje się, że jest powiązane z obecnością innego gracza, oglądającego drona w tym samym czasie – gdy ten gracz zmieniał kamerę na inną, razem z tą zmianą podążała zdolność wykrywania bomb.

Jesteśmy prawie pewni, że ta kwestia jest już za nami i nie powinna się więcej pojawić.

Status: (Cel: R5S3)

Opinie na temat wybiegnięć (run-outs)

Opis: Obecnie używany system odliczania czasu może potencjalnie prowadzić do wystąpienia nieścisłości. Odnieśliśmy się już do tego problemu w aktualizacji R5S2.1.

Ponadto chcemy poinformować, że planujemy odejście od podawania czasu na zegarze na rzecz zastąpienia go wskaźnikiem wizualnym, który będzie można dokładniej odczytać szybkim spojrzeniem na niego.

Przyglądamy się także ewentualnej zmianie czasu trwania niewykrytych wybiegnięć, ale jak na razie pomysł ten jest w fazie dyskusji.

Status: (Cel: R5S4)

Spójność systemu niszczenia otoczenia przez gadżety

Opis: Na rozmaitych mapach występują niespójności systemu interakcji z elementami otoczenia i niszczenia ich przez gadżety.

Pracujemy nad systemem interakcji podkładanych gadżetów z elementami otoczenia w podobny sposób, w jaki wprowadziliśmy spójność do systemu niszczenia elementów otoczenia przez pociski podczas R4S4.

Status: (Cel: R5S3)

Czułość sterowania zależna od poziomu przybliżenia

Opis: Dodajemy możliwość ustawienia konkretnej czułości sterowania zależnej od poziomu przybliżenia lub wybranego celownika.

Status: (Cel: R5S3)

Ulepszona spójność rozbłysków i ich wykrywanie

Opis: Celem przebudowy systemu jest zwiększenie spójności wykrywania rozbłysków. Wrogowie często nie są oślepiani ze względu na rozmaite przedmioty i przeszkody. Chcemy lepiej symulować odbijanie się światła od elementów otoczenia w celu zagwarantowania skuteczności działania granatów błyskowych i innych podobnych gadżetów.

Status: (Cel: R5S4)

Kod wykrywania przeskoków

Opis: Aktualnie przyglądamy się metodom ulepszenia kodu wykrywania przeskoków w celu ułatwienia ich wykonywania i zwiększenia spójności całego systemu.

Status: (Cel: R5S3)

Najważniejsze tematy społeczności

Anulowanie meczów

Opis: Pracujemy nad funkcją anulowania meczu (którą być może wypróbowaliście już na serwerze testowym), aby zmniejszyć frustrację graczy ulokowanych w grze z niepełnymi drużynami po dowolnej ze stron.

Celem wprowadzenia tej funkcji jest umożliwienie graczom anulowania meczów w ich wczesnym stadium pod warunkiem, że ich drużyna jest niepełna.

Status: (Cel: R5S4)

Ulepszone powiadomienia i informacje o wyłączonych operatorach

Opis: Ulepszone powiadomienia w grze oraz informacje w chwili, gdy jakiś operator zostaje wyłączony.

Status: (Cel: R5S3) W przeszłości występowały sytuacje, w których musieliśmy wyłączyć operatora w grze w celu poprawienia jakości rozgrywki w chwili, gdy pojawiały się exploity. Pracujemy nad poprawieniem informacji przekazywanych graczom w momencie, gdy taka sytuacja ma miejsce.

Ulepszenie wykrywania podkładania rozbrajacza

Opis: Interakcje z rozbrajaczem często prowadziły do występowania rozmaitych problemów, podczas R5S4 planujemy naprawić następujące z nich:

Czasami informacja o możliwości podłożenia rozbrajacza nie pojawia się, mimo że gracz jest we właściwym miejscu. Jeśli gracz znajduje się na krawędzi obszaru, może podłożyć rozbrajacz poza zamierzonym terenem. Gracze mogą upuścić rozbrajacz podczas próby jego podłożenia.

Status: (Cel: R5S4)

Ulepszenie podnoszenia rozbrajacza

Opis: Zdarzają się sytuacje, kiedy rozbrajacz został upuszczony w takim miejscu, z którego nie można go ponownie podnieść, przebiegając nad nim. Zdarza się to często poza mapą, np. w zagłębieniach terenu, odstępach między obiektami, dziurach itp.

W celu naprawy tego błędu opracowaliśmy działającą na odległość interakcję „Pickup Defuser” („Podnieś rozbrajacz”). Działa ona tak samo, jak podnoszenie każdego innego gadżetu.

Status: (Cel: R5S3.3)

System powiadomień

Opis: Sprawdzamy sposoby, jak moglibyśmy ulepszyć system powiadomień, aby mieć pewność, że wyświetlane informacje są zawsze aktualne. Powinniśmy w ten sposób ograniczyć liczbę starych i nieistotnych notyfikacji pojawiających się po aktualizacji.

Szukamy też sposobu uproszczenia systemu wyskakujących okienek komunikatów, mając na celu zwiększenie widoczności niektórych zmian w grze. W przyszłości podamy bliższe informacje na ten temat.

Status: (Cel: R5S3)


Aktualizacja: 26 czerwca 2020

Będziemy regularnie aktualizować poniższą listę w celu omówienia statusu konkretnych problemów, które są w danej chwili ważne dla naszej społeczności. Prosimy pamiętać, że lista nie wyczerpuje wszystkich tematów i należy ją traktować wyłącznie w charakterze ogólnego spojrzenia na sprawy, nad którymi aktualnie się skupiamy.

Najważniejsze problemy

Nowy system pakowania dźwięków

Opis: Na tym odcinku prac naszym priorytetem jest w pierwszej kolejności przebudowanie sposobu, w jaki dźwięki są przechowywane i podłączane wewnątrz gry.

W obecnej chwili nasze możliwości naprawiania pewnych problemów są mocno ograniczone – to ulepszenie powinno ułatwić nam pracę nad aspektem dźwiękowym gry.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy zajrzeć do wpisu na blogu Raport o Statusie.

Status: Cel: R5S3

DDoS na konsolach

Opis: Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad planami rozwiązania tego problemu i bezustannie monitorujemy całą sytuację. Będziemy nadal dzielić się z wami informacjami na ten temat aż do pełnego rozwiązania sprawy.

Status: Trwa

Oszukiwanie i hakowanie

Opis: Kontynuujemy bliską współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami w celu oznaczania, zgłaszania i identyfikowania oszustów tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

Operacja Steel Wave zawierała środki zapobiegawcze, takie jak zablokowanie trybu rankingowego przed 50 poziomem, jak również minimalny limit 100 gier w celu osiągnięcia rangi Mistrza.

Pracujemy również nad innymi opcjami poprawy sytuacji na tym odcinku. W niedalekiej przyszłości podzielimy się szczegółowym podsumowaniem naszych działań.

Status: Trwa

Panel profilu i panel zgłoszeniowy

Opis: Do panelu zgłoszeniowego wewnątrz gry zostanie dodany dodatkowy kontekst oraz wyjaśnienia. Staramy się zwiększyć efektywność rozwiązywania problemów, dlatego też bardziej szczegółowe raporty pozyskiwane od graczy ułatwią proces zbierania informacji po naszej stronie.

Status: Cel: R5S2.2

Najważniejsze zagadnienia związane z rozgrywką

Balans

Opis: W trakcie sprawdzania Operacji Steel Wave na serwerze testowym otrzymaliśmy serię próśb dotyczących balansu nowych operatorów. Po zebraniu uwag otrzymanych od graczy oraz danych z serwera testowego postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian balansujących dla nowych operatorów razem z aktualizacją 2.1.

Melusi

 • Zmniejszenie strefy działania gadżetu o około 33%.
 • Przyciszenie efektu dźwiękowego Banshee przy korzystaniu z kamery z pierwszej osoby.

Ace & Hibana

 • Usunięcie możliwości zniszczenia akumulatorów Bandita przez wzmocnione powierzchnie poprzez podłożenie ładunków na podłodze.

Status: Cel: R5S2.1

SPÓJNOŚĆ SYSTEMU NISZCZENIA OTOCZENIA PRZEZ GADŻETY

Opis: Na rozmaitych mapach występują niespójności systemu interakcji z elementami otoczenia i niszczenia ich przez gadżety.

Pracujemy nad systemem interakcji podkładanych gadżetów z elementami otoczenia w podobny sposób, w jaki wprowadziliśmy spójność do systemu niszczenia elementów otoczenia przez pociski podczas R4S4.

Status: Cel: R5S3

Czułość sterowania zależna od poziomu przybliżenia

Opis: Dodajemy możliwość ustawienia konkretnej czułości sterowania dla każdego z poziomów przybliżenia / każdego celownika.

Status: Cel: R5S3

Ulepszone wykrywanie i spójność rozbłysków

Opis: Celem przebudowy systemu jest zwiększenie spójności wykrywania rozbłysków. Wrogowie często nie są oślepiani ze względu na rozmaite przedmioty i przeszkody. Chcemy symulować odbijanie się światła od elementów otoczenia w celu zagwarantowania skuteczności granatów błyskowych i innych podobnych gadżetów.

Status: Cel: R5S4

Kod wykrywania przeskoków

Opis: Aktualnie przyglądamy się ulepszeniom kodu wykrywania przeskoków w celu ułatwienia ich wykonywania i zwiększenia spójności całego systemu.

Status: Cel: R5S3

Najważniejsze tematy społeczności

Anulowanie meczów

Opis: Aby zmniejszyć frustrację graczy umieszczanych w grze z niepełnymi drużynami po dowolnej ze stron, pracujemy nad funkcją anulowania meczu, którą być może wypróbowaliście już na serwerze testowym.

Celem wprowadzenia tej funkcji jest umożliwienie graczom anulowania meczów w ich wczesnym stadium pod warunkiem, że ich drużyna jest niepełna.

Status: Cel: R5S2.1

ULEPSZONE NOTYFIKACJE I INFORMACJE O WYŁĄCZONYCH OPERATORACH

Opis: Ulepszone powiadomienia w grze oraz informacje w chwili, gdy jakiś operator zostaje wyłączony.

W przeszłości występowały sytuacje, w których musieliśmy wyłączyć operatora w grze w celu poprawienia jakości rozgrywki w chwili, gdy pojawiają się exploity. Pracujemy nad poprawieniem informacji przekazywanej graczom w chwili, gdy taka sytuacja ma miejsce.

Status: Cel: R5S3

Ulepszenie wykrywania podkładania rozbrajacza

Opis: Interakcje z rozbrajaczem często prowadziły do występowania rozmaitych problemów, podczas R5S4 planujemy naprawić następujące z nich:

 • Czasami informacja o możliwości podłożenia rozbrajacza nie pojawia się, mimo że gracz jest we właściwym miejscu
 • Jeśli gracz znajduje się na krawędzi obszaru, może podłożyć rozbrajacz poza zamierzonym terenem.
 • Gracze mogą upuścić rozbrajacz podczas próby jego podłożenia.

Status: Cel: R5S4

System powiadomień

Opis: System powiadomień wewnątrz gry często wyświetla nieaktualne lub już przeczytane powiadomienia. System powinien dbać o to, aby notyfikacje zawierały informacje istotne dla graczy.

Status: Cel: R5S3

Znane błędy / problemy

 • Kręcenie się w kółko w konkretnych miejscach może doprowadzić do spadku liczby klatek na sekundę dla wszystkich graczy w tym samym meczu.
 • Hitbox gadżetu Banshee jest nieprecyzyjny i większy od modelu.
 • Na mapie Dom można podłożyć rozbrajacz na krawędzi włazu w głównej sypialni na pierwszym piętrze

Aktualizacja: 27 maja 2020

HAKOWANIE, OSZUSTWA, BLOKOWANIE LOBBY - AKTUALIZACJA

W nawiązaniu do ostatniej, kwietniowej aktualizacji najważniejszych problemów, chcielibyśmy poinformować was o postępach prac nad problemami hakowania, oszustw i blokowania lobby. Omówimy tu podjęte przez nas kroki, które przyniosły pożądane rezultaty, powiemy co jeszcze zamierzamy poprawić oraz poinformujemy o nieustających działaniach mających na celu rozwiązanie problemów hakowania i oszustw.

BLOKOWANIE LOBBY

Zawieszanie się lobby: Do blokowania lobby dochodzi w menu albo podczas wczytywania rundy. Nie pojawiają się wtedy ikony połączenia.

Aktualizacja: Po opisaniu najważniejszych problemów w kwietniu, przygotowaliśmy aktualizację gry, która pozwala nam zbierać więcej danych, by dokładniej wykrywać i identyfikować przyczyny blokowania lobby. Dzięki tym danym wprowadziliśmy funkcję automatycznego wyrzucania osób wstrzymujących grę z powodu niezwykle długiego czasu wczytywania. Wyrzuceni gracze otrzymają karę wykluczenia i nie będą uczestniczyć w grze rankingowej lub nierankingowej aż do zakończenia meczu. Już od jakiegoś czasu monitorujemy automatyczne wyrzucanie z serwerów i zaobserwowaliśmy wysoką wykrywalność graczy blokujących lobby na niekorzyść innych graczy. Wciąż zbieramy dane o zawieszaniu lobby przez konsole, ponieważ planujemy wprowadzić funkcję wykrywania i wyrzucania graczy zawieszających blokujących lobby także na konsolach.

DOS NA KONSOLACH

DOS: Ataki DOS różnią się od blokowania lobby, ponieważ dochodzi do nich zwykle w czasie gry, a ikony połączenia są w tym czasie widoczne.

Aktualizacja: Zauważyliśmy też niecodzienny ruch sieciowy i aktywność w przypadku graczy konsolowych. Podejrzewamy, że część przypadków blokowania lobby na konsolach może mieć związek z atakami DOS. Aktualnie badamy ten problem, poinformujemy o naszych ustaleniach, gdy tylko dowiemy się więcej.

HAKOWANIE/OSZUSTWA

Aktualizacja: W ostatniej aktualizacji podkreślaliśmy, że nie zamierzamy tolerować oszustw w grze i przygotowujemy wiele krótko i długoterminowych strategii zwalczania oszustów. Wiemy, że wciąż jest to problem, ale jesteśmy przekonani, że nadchodzące zmiany pomogą w ograniczeniu związanych z tym frustracji, szykujemy obecnie bardzo stanowcze rozwiązania długoterminowe.

 • Blokady offline (Planowany termin: koniec maja): Zaczniemy blokować graczy offline. Konta ukaranych graczy były dotąd blokowane tylko po ich ponownym zalogowaniu do Siege. Teraz konta będą blokowane nawet, gdy gracze pozostaną offline. To pozwoli uzyskać klarowniejsze informacje o blokowaniu i ułatwi dostrzeganie zablokowanych kont.
 • Zwiększenie wymagań poziomu dostępności w grze rankingowej (Planowany termin: Y5S2): W Y5S2 zwiększymy wymagany poziom dostępności dla graczy chcących uczestniczyć w grach rankingowych. Ma to utrudnić dostęp do gry rankingowej nielegalnym kontom, dzięki czemu poprawi się ogólna atmosfera rozgrywek rankingowych.
 • Zwiększone wymagania rangi mistrzowskiej (Planowany termin: Y5S2): W Y5S2 zwiększymy wymagania stawiane graczom pragnącym osiągnąć rangę mistrzowską. Oprócz osiągnięcia minimum 5 000 MMR, uprawnieni gracze zakwalifikują się, jeśli będą mieć rozegranych co najmniej 100 meczów rankingowych. Ma to też utrudnić dostęp nielegalnym kontom i pomóc w utrzymaniu czystości tabeli mistrzów.
 • Limit poziomu doświadczenia w PvE: (Status: aktywny) Wprowadziliśmy już limit doświadczenia w PvE, by podwyższyć smurfom barierę wejścia do gier rankingowych.

Opis: Zaobserwowaliśmy zwiększoną aktywność graczy, którzy zamrażają lobby w celu zakłócenia gier na swoją korzyść. Wkrótce opublikujemy szereg aktualizacji, dzięki którym lepiej będziemy monitorować i śledzić graczy, którzy zamrażają lobby.

Cel: Aktualizacje pozwolą nam na zbieranie punktów danych niezbędnych do namierzania oraz identyfikacji oszustów. W przyszłych aktualizacjach wykorzystamy te dane do automatycznego wykrywania i wyrzucania graczy, którzy zamrażają lobby.

Status: Ten proces aktualnie trwa.