4 November 2020

3 Minimale leestijd

Het optimalisatiestation

In titelupdate 12 keert een krachtige tool voor je agenten in de endgame terug: het optimalisatiestation. Hiermee kun je het laatste beetje kracht uit elk stuk uitrusting wringen, al kost dat natuurlijk wel wat. Dit is alles wat je moet weten voordat je rekalibratiestation een upgrade krijgt!

Het optimalisatiestation is een nieuw menu dat je vindt binnen je rekalibratiestation. Je hebt nieuwe materialen nodig om ermee aan de slag te gaan. Met het station kun je eigenschappen van je uitrusting tot aan het maximum verbeteren.

Voor een prijs kun je eigenschappen opkrikken naar 100% van hun maximumwaarde of voorwerpen wat beter maken. Luxe en exotische wapens en uitrusting kunnen ook worden verbeterd door middel van optimalisatie.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 1 960x540

Je kunt eigenschappen per niveau verbeteren. Elk niveau vertegenwoordigt een nieuwe waarde voor de eigenschap als percentage van de maximumwaarde, rond de 10% per niveau, met een maximum van 100% op niveau 10. Dit betekent dat je eigenschappen niet tot boven de maximumwaarde kunt verbeteren.

De eigenschap Skill Damage op 3,7% kun je optimaliseren naar niveau 4, waar het 4% is (40% van de maximumwaarde van 10). Daarna kun je hem verbeteren naar niveau 5, oftewel 5%.

Je krijgt korting op de prijs van optimalisatie op basis van de gedeeltelijke voortgang naar het volgende niveau. Optimaliseren van 3,7% naar 4% is bijvoorbeeld goedkoper dan van 3% naar 4%. Maar van 4% naar 5% is weer duurder dan die twee.

Elke eigenschap van een voorwerp kan individueel worden geoptimaliseerd en de prijs van elke eigenschap is afhankelijk van het optimalisatieniveau.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 2 960x540

Voor elke optimalisatie heb je vier verschillende middelen nodig. De prijs van elke optimalisatie stijgt per niveau:

  • Voorwerpspecifieke materialen van ontmantelen - deze materialen krijg je door andere uitrusting van hetzelfde soort te ontmantelen. Alleen luxe en exotische voorwerpen en uitrustingsets leveren dit materiaal op.

  • Materialen van controleposten/herkenningspunten - deze materialen verdien je bij controleposten in de LZ, herkenningspunten in de DZ (deze zijn altijd onbesmet) en op de hogere verdiepingen van The Summit. De hoeveelheid per activiteit schaalt op met de moeilijkheidsgraad.

  • Factiematerialen - deze materialen vind je bij vijanden van de verschillende facties. De hoeveelheid materialen die je krijgt schaalt ook mee met de moeilijkheidsgraad.

  • Projectmaterialen - deze materialen verdien je door dagelijkse en wekelijkse projecten te voltooien (PvE en PvP). Wekelijkse projecten leveren veel meer materialen op dan dagelijkse projecten.

Alle optimalisatiematerialen kun je ook apart maken met standaardmaterialen bij de werkbank. Blauwdrukken voor deze materialen vind je door controleposten met een hoog waarschuwingsniveau te spelen en bepaalde projecten te voltooien.

[TCTD2][TU12]Optimization Station 3 960x540

Je kunt niet alles optimaliseren.

Alleen luxe en exotische uitrusting van niveau 40 of voorwerpen van uitrustingsets kunnen worden geoptimaliseerd.

Geoptimaliseerde eigenschappen kunnen niet worden gekalibreerd nadat het proces is begonnen, dus controleer of je de eigenschap echt wilt houden voordat je aan de slag gaat. Daarnaast kunnen geoptimaliseerde statistieken niet worden toegevoegd aan de Recalibration Library. Worn, Standard, Specialized en Superior kan niet worden geoptimaliseerd en geeft je geen optimalisatiematerialen als je ze ontmantelt.

Het optimalisatiestation wordt later dit jaar met titelupdate 12 aan de rekalibratiestations in het Witte Huis en Haven toegevoegd, tegelijk met het begin van Seizoen 4.

LinkedIn LogoReddit Logo

Bezoek andere sociale kanalen