17-12-2020

Blog van de ontwikkelaars: Reputatiesysteem

Aan het begin van Jaar 5 kondigden we de ontwikkeling van het reputatiesysteem aan voor Rainbow Six Siege. We wilden het systeem voor het einde van het jaar af hebben, maar door de pandemie hebben we de wereldwijde release uit moeten stellen. We hebben al wel delen van het systeem doorgevoerd bij de start van elk seizoen sinds Operation Shifting Tides, waardoor het live-systeem op dit moment in de achtergrond draait.

Korte samenvatting reputatiesysteem

Het reputatiesysteem geeft spelers de mogelijkheid om positief bij te dragen aan de Siege-community en dient als educatieve tool om spelers te leren begrijpen waarom en wanneer een bepaalde actie verstorend werkt. Het gebruikt de acties en ervaringen van spelers om de reputatie van de hele community te bepalen.

Ons doel is om giftig gedrag te ontmoedigen en positief gedrag te versterken. Ook willen we spelers meer feedback geven, zodat ze hun reputatie in eigen hand hebben. We willen spelers helpen om gezonde interacties met elkaar te hebben en beter samen te werken. Door positief gedrag te belonen, hopen we een veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt als lid van de Rainbow Six Siege-community. Nieuwkomers, pro's, vriendschappelijke spelers en streamers verdienen allemaal een veilige omgeving binnen Siege. Dit systeem is bedoeld om dat te bereiken.

[R6SE] DevBlog: Reputation System Figure 1 (figuur 1)

Het afgelopen jaar hebben we in de achtergrond updates toegevoegd voor het reputatiesysteem. Het hele systeem is op dit moment dus al live, maar het is nog niet zichtbaar aan de voorkant en heeft nu nog geen effect voor spelers. Door deze schaduw-updates hebben we de afgelopen tijd de observaties, verbeteringen en balansupdates kunnen uitvoeren die nodig zijn om het scoresysteem te verbeteren en alle spelers eerlijk te behandelen.

Systeem voor scores en straffen

Zoals je ziet in figuur 1 worden spelers geëvalueerd op basis van hun positieve en negatieve acties. Uiteindelijk krijgen ze een reputatiescore. Deze score is onderdeel van een niveausysteem dat straffen en beloningen uitdeelt. Het reputatiesysteem wordt gevormd door twee lagen: acties en vertakkingen (figuur 2). De verschillende acties die een speler in de game uitvoert resulteren in actiescores. Deze vertakkingen worden samengevoegd om tot de totale reputatiescore van een speler te komen.

[R6SE] DevBlog: Reputation System Figure 2 (figuur 2)

De reputatiescore is essentieel om het gedrag van een speler te kunnen bepalen. Een te lage reputatiescore levert een straf op. Om proactief op te treden tegen spelers die actief giftig gedrag vertonen, hebben we het systeem echter zo ontworpen dat spelers ook preventieve straffen en waarschuwingen kunnen krijgen op basis van de scores voor hun directe acties.

[R6SE] DevBlog: Reputation System Figure3 (figuur 3)

Plan Jaar 6

Het komende jaar blijven we het reputatiesysteem balanceren. De eerste helft van Jaar 6 draait om het doorvoeren van preventieve straffen, waarmee we herhaalde misdragingen als het lastigvallen of pesten van spelers kunnen detecteren in de game. We blijven ook werken aan het ontwerp van het systeem, waardoor we informatie over r+AR13eputaties beter kunnen communiceren naar spelers.

Daarnaast blijft het Spelersgedrag-team plannen ontwikkelen voor meerdere initiatieven op de korte, middellange en lange termijn. Dit gaat van het detecteren en voorkomen van giftig gedrag tot het versterken van onze maatregelen tegen valsspelen. We kijken uit naar meer feedback en blijven verbeteringen doorvoeren om een efficiënt en transparant systeem te bouwen dat past bij de verwachtingen van onze spelers. We vertrouwen erop dat de community ons zal helpen in de ontwikkeling van het reputatiesysteem en al onze andere aankomende initiatieven.

Bezoek andere sociale kanalen