30 June, 2022

13 Minimale leestijd

Patchoverzicht 2.36.0 - For Honor

PATCHOVERZICHT 2.36.0 - FOR HONOR

PS4: 1,2 GB, Xbox One: 1,7 GB, pc: 1,7 GB

VERBETERINGEN

VECHTERS

Piraat

 • Groot-Cavalier (zijwaartse, zware ontwijkaanval)
  • is nu 600 ms (was 533 ms)
 • Over de plank lopen
  • Bereik van Over de plank lopen is verlaagd met 0,5 m
  • De voorwaartse beweging van de hoge versie van Over de plank lopen is verlaagd om hetzelfde te worden als de zijwaartse versies
  • Herstel na vastpinnen van Over de plank lopen is nu 1500 ms (was 1300 ms)
  • Over de plank lopen naar Pistoolschot levert tegenstanders nu 30 wraak op (was 5)
  • Over de plank lopen naar Pistoolschot kost nu 6 stamina (was 15)
  • Bereik van Pistoolschot na blokkeren/misser is verlaagd met 0,5 m

Commentaar ontwikkelaar: Deze veranderingen zijn gericht op specifieke onderdelen waarbij de Piraat veel beter presteert dan andere helden:

 • Over de plank lopen kan niet meer in een combo naar zichzelf overgaan na muurschade
 • Over de plank lopen naar Pistoolschot zou geen 100-0 overrompelingen zonder wraakactivatie moeten opleveren
 • Pistoolschot na blokkeren of een misser heeft een lager bereik, waardoor je tegenstanders minder goed kunt volgen
 • Je zou nu beter op Groot-Cavalier moeten kunnen reageren in 1v1-situaties

Veroveraar

*Commentaar ontwikkelaar: De Veroveraar was een probleem, omdat de verdediging van deze held heel hoog was, maar hij naast de Schildbeuk geen goede aanvallen had. We hebben geprobeerd om de held beter bruikbaar te maken in zowel 1v1- als groepsgevechten.*

Volledige blokkering

 • Kan nu worden gebruikt om het herstel van een aanval op te heffen
 • Staat nu staminaherstel toe na 300 ms
 • Herstel is nu 300 ms (was 200 ms)
 • Krijgt niet langer minder wraak in volledige blokkering
 • Stamina wordt niet verminderd als je aanvallen blokkeert in volledige blokkering
 • Kan niet meer worden opgeheven naar een zoneaanval
 • Kan nu Vlegeluppercut en Scutageverzameling beginnen als je een aanval blokkeert

Commentaar ontwikkelaar: De volledige blokkering van de Veroveraar was moeilijk te gebruiken. Het was alleen beschikbaar in bepaalde omstandigheden, kostte stamina tijdens het blokkeren en gaf de Veroveraar minder wraak voor het blokkeren van aanvallen. We hebben de move aangepast, zodat je hem nu kunt gebruiken om herstel op te heffen en ontwijkende tegenstanders te vangen. Ook krijg je betere opvolgers om te gebruiken op basis van de situatie (groepsgevecht of 1v1).

Vlegeluppercut

 • Wordt nu uitgevoerd met de toets voor een zware aanval na een superieure blokkering of Schildbeuk
 • Kan nu worden ontweken
 • Kan nu worden gepareerd
 • Doet nu 17 schade (was 20)
 • Kan executeren

Commentaar ontwikkelaar: De input van Vlegeluppercut is aangepast tijdens het Oefenterrein en wordt nu weer uitgevoerd met de toets voor een zware aanval. De move is nu beschikbaar nadat je een Schildbeuk hebt uitgevoerd (zowel na een ontwijking als tijdens een combo), zodat de Veroveraar de Schildbeuk beter kan opvolgen, meer mogelijkheden krijgt om tegenstanders te executeren en meer schade kan doen in 1v1-gevechten.

NIEUWE MOVE: Scutageverzameling

 • Wordt uitgevoerd met de toets voor een lichte aanval na een superieure blokkering of Schildbeuk
 • Doet 15 schade
 • Kost 9 stamina
 • Baan van 360 graden
 • 466 ms om een vergrendeld doel te raken, totale duur van 566 ms (zoals de meeste zoneaanvallen kun je tegenstanders raken nadat je het hoofddoel hebt geraakt)

Commentaar ontwikkelaar: We geven de Veroveraar een nieuwe move om hem beter te laten presteren in situaties waarin je in de minderheid bent. Scutageverzameling kan worden gebruikt na een superieure blokkering (inclusief volledige blokkering en tijdens het ontwijken) of na een Schildbeuk. Hiermee kan de Veroveraar vijanden in de buurt raken als hij is omsingeld (terwijl je voorheen alleen de Vlegeluppercut tot je beschikking had).

Zoneaanval

 • Doet nu 15 schade (was 8)
 • Kan niet meer worden vastgehouden
 • Heeft geen superieure blokkering meer
 • Kan nu combo's beginnen

Commentaar ontwikkelaar: De zoneaanval van de Veroveraar was te verdedigend; spelers konden het met pareertiming gebruiken als antwoord op aanvallen en die aanval blokkeren of veinzen naar de Afweerbreker of een lichte aanval. Het vasthouden van de zoneaanval was daarnaast alleen nuttig door de superieure blokkering, wat de Veroveraar te sterk en irritant maakte in het pad met medekrijgers. We hebben deze eigenschappen verwijderd, maar ook de prestaties van de zoneaanval verbeterd. Hij doet nu meer schade, kan combo's beginnen en kan vijanden die rond de held staan beter raken.

Zware openingsaanvallen

 • Hoge versie doet nu 27 schade (was 24)
 • Zijwaartse versie doet nu 24 schade (was 22)
 • Opgeladen versies duren nu allemaal 700 ms (hoge versie was 800 ms)
 • Opgeladen versies moeten nu 600 ms opladen om niet te blokkeren te zijn (was 1000 ms)
 • Opgeladen versies doen nu 28 schade (was 32 voor hoge en 30 voor zijwaartse versie)
 • Superieure blokkering verwijderd
 • Veroveraar kan niet meer blokkeren terwijl hij een zware aanval oplaadt
 • Zacht veinzen naar Schilduppercut verwijderd
 • Kan nu worden geveinsd

Commentaar ontwikkelaar: We hebben de schade van de hoge en zijwaartse niet-opgeladen versies van de Veroveraar gelijkgetrokken met andere helden. We hebben ook de oplaadtijd voor zware aanvallen van de Veroveraar verlaagd, zodat je ze makkelijker kunt gebruiken. Daarnaast is de superieure blokkering van deze move verwijderd, omdat de Veroveraar daarmee optieselectie kon gebruiken.

Gecombineerde zware aanvallen

 • Gecombineerde hoge, zware aanvallen zijn nu 800 ms (was 900 ms)
 • Alle zijwaartse versies zijn nu niet te blokkeren
 • De baan van wapens is verbeterd voor zijwaartse versies, zodat je meer bereik hebt
 • Zacht veinzen naar Schilduppercut verwijderd
 • Kan nu worden geveinsd

Commentaar ontwikkelaar: De gecombineerde zware aanvallen van de Veroveraar waren niet gevaarlijk genoeg. Doordat ze nu niet meer kunnen worden geblokkeerd, kun je er meer druk mee zetten. Doordat je ze nu kunt veinzen, kan de Veroveraar nu ook veinzen naar een Afweerbreker om ontwijkingen en rollen te verslaan, en met de verbeterde baan zou de Veroveraar beter moeten presteren als je in de minderheid bent.

Daarnaast zijn niet te blokkeren zware aanvallen bedoeld om de focus van de Veroveraar meer te leggen op het gebruik van de strijdvlegel.

Schildbeuk na ontwijken

 • Zuigt geen stamina meer op
 • Pauzeert het staminaherstel niet meer
 • Combineert nu naar Vlegeluppercut of Scutageverzameling na een treffer

Mix-up met Schildbeuk (in combo's)

 • Zuigt geen stamina meer op
 • Pauzeert het staminaherstel niet meer
 • Combineert nu naar Vlegeluppercut of Scutageverzameling na een treffer
 • Kost nu 10 stamina
 • Kan nu worden geveinsd

Commentaar ontwikkelaar: We hebben de mogelijkheid verwijderd om met de Schildbeuk van de Veroveraar stamina leeg te zuigen en het herstel te pauzeren, om de aanval eerlijker te maken. Voorheen kon de Veroveraar er met de Schildbeuk voor zorgen dat tegenstanders lange tijd zonder stamina zaten. Dat is nu niet meer het geval. Om dit te compenseren, heeft de Schildbeuk nu betere, toegewijde vervolgaanvallen voor zowel 1v1-gevechten als situaties waarbij je in de minderheid bent, en de gecombineerde versie kan nu worden geveinsd voor betere mix-ups in 1v1.


Shaolin

Commentaar ontwikkelaar: De herbewerking van Shaolin richt zich op het verbeteren van de flow, betere openingsaanvallen en meer manieren om in de Qi-houding te komen.

Aanvallen Qi-houding

 • Kan nu de Qi-houding opheffen door te ontwijken
 • Aanvallen van Verbazende bloesem zijn nu 500 ms (was 700 ms)
 • Aanvallen van Verbazende bloesem zijn nu verbeterd
 • Hoge Verbazende bloesem verdooft niet meer
 • Aanvallen van Elegante lotus zijn nu 700 ms (was 1000 ms voor hoge en 600 ms voor zijwaartse versies)
 • Hoge Elegante lotus is nu niet te ontwijken (in plaats van niet te blokkeren)
 • Zonnetrap kan worden gecombineerd na een misser
 • Treffer van Zonnetrap is nu 400 ms (was 300 ms)
 • Zonnetrap kan niet meer overgaan naar Veeg
 • Lichte en zware aanvallen en Zonnetrap-stoot kunnen in Qi-houding nu overgaan naar Zonneveeg
 • Zonneveeg is nu 800 ms (was 700 ms)
 • Zonneveeg kan nu worden geveinsd
 • Zonneveeg brengt bondgenoten niet meer uit balans
 • Herstel van Zonneveeg krijgt nu de verdediging terug in de laatste 300 ms
 • Zonneveeg heeft nu een toegewijde vervolgaanval

Nieuwe move: Zware vervolgaanval Zonneveeg

 • Zware vervolgaanval Zonneveeg wordt uitgevoerd met de toets voor zware aanvallen
 • Is 700 ms
 • Kost 12 stamina
 • Doet 24 schade
 • Begint combo's en kan de Qi-houding beginnen

Commentaar ontwikkelaar: We wilden ervoor zorgen dat aanvallen in de Qi-houding consistenter waren, een betere flow hadden met de Veeg, en dat spelers meer aanvallen in de Qi-houding konden uitvoeren dan voorheen. De nieuwe Veeg kan altijd terugkeren naar de Qi-houding als spelers de acties van de tegenstander goed lezen en lichte aanvallen in de Qi-houding kunnen nu consistenter worden gebruikt om de Veeg te beginnen. Doordat de hoge, zware aanvallen in de Qi-houding nu niet te ontwijken zijn, wordt het moeilijker om willekeurig te blokkeren als je probeert om de Zonnetrap te ontwijken.

Zijwaartse ontwijkaanval

 • Kan nu combo's beginnen
 • Kan nu de Qi-houding beginnen
 • Heeft nu meer beweging, zowel voorwaarts als zijwaarts

Commentaar ontwikkelaar: Shaolins zijwaartse ontwijkaanvallen voelden niet goed aan. Hoewel het goede ontwijkaanvallen waren, werd Shaolin door deze aanvallen uit de flow gehaald. Ze kunnen nu zowel combo's als de Qi-houding beginnen, wat Shaolin een betere flow geeft en meer kansen oplevert om de aanval in te zetten.

Nieuwe move: Variant: Vliegende aap

 • Wordt uitgevoerd met de toets voor een Afweerbreker vanuit een voorwaartse ontwijking
 • Is een mêleeaanval van 500 ms
 • Wordt uitgevoerd op 300 ms tot 500 ms tijdens het voorwaarts ontwijken
 • Combineert naar neutrale lichte of zware aanval bij treffers en missers
  • Lichte aanval is gegarandeerd

Commentaar ontwikkelaar: Shaolin had een betrouwbare openingsaanval nodig om Qi-houding te beginnen en groepsgevechten aan te kunnen. Met deze move zou Shaolin beter moeten presteren in 1v1-situaties, omdat het met deze openingsaanval makkelijker is om de Qi-houding aan te nemen.

Lichte openingsaanvallen

 • Hoge, lichte openingsaanval is nu verbeterd
 • Zijwaartse, lichte openingscombo's doen nu 10-4-4 schade (was 5-5-7)
 • Voor zijwaartse, lichte openingscombo's is geen precieze timing meer nodig

Commentaar ontwikkelaar: Hoge, lichte aanvallen kunnen nu beter worden gebruikt als zachte openingsaanval, terwijl de zijwaartse, lichte openingsaanvallen zijn vernieuwd om de schade eerder toe te brengen en meer schade te doen met twee treffers.

Zware openingsaanval en comboaanvallen

 • Bereik is verhoogd voor alle zware openings- en comboaanvallen
 • Verbeterde baan voor zijwaartse, zware aanval
 • Het herstel van alle zware aanvallen die geen afmakers zijn, is gelijkgetrokken naar 800 ms

Commentaar ontwikkelaar: De zijwaartse, zware aanvallen van de Shaolin zouden andere vijanden nu beter moeten raken en meer druk moeten zetten als je in de minderheid bent.

Zoneaanval

 • Tweede treffer is nu 800 ms (was 500 ms)
 • Derde treffer is nu 900 ms (was 400 ms)
 • De staminakosten zijn nu 20 voor de eerste treffer, 20 voor de tweede en 20 voor de derde (was 60 voor de eerste, 0 voor de anderen)
 • Tweede treffer doet nu 15 schade (was 12)
 • Derde treffer doet nu 18 schade
 • Kan nu tussen de treffers van de zoneaanval door schakelen tussen doelwitten
 • Verbeterde baan
 • Probleem verholpen waardoor de zoneaanval medekrijgers niet goed raakte
 • Derde treffer krijgt nu verdediging in de laatste 300 ms van het herstel

Commentaar ontwikkelaar: We hebben de manier waarop Shaolins zoneaanval werkt veranderd. Voorheen raakte de derde treffer sowieso als de tweede slag raak was of werd geblokkeerd. We wilden dit aanpassen, zodat het duidelijker werd voor zowel de Shaolin als de tegenstander. Je kunt alle drie de slagen nu ontwijken of pareren, maar om dat te compenseren hebben we de schade verhoogd, de baan verbeterd en ervoor gezorgd dat je tussen treffers door van doelwit kunt wisselen, zodat je medekrijgers beter kunt opruimen en effectiever te werk kunt gaan als je in de minderheid bent.


VOORDELEN

Aanpassingen Bloeddorst

 • Geeft nu +20% schade (was +50%)
 • Geeft nu -20% opgelopen schade (was -50%)
 • Afkoelperiode is nu 20 seconden (was 30 seconden)

Commentaar ontwikkelaar: Bloeddorst was een sterk voordeel van niveau 2. Op zichzelf was het niet heel krachtig, maar in combinatie met andere voordelen (zoals het unieke voordeel Trickshot van de Piraat op niveau 3 en de combo Speerwerper + Bloeddorst + Vuurfles van de Walkure) was het te sterk. We hebben besloten om hem minder effectief te maken. Het is nog steeds erg handig, maar geen verplichte keuze meer voor sommige helden. Om de verzwakking te compenseren, hebben we de afkoelperiode van het voordeel verlaagd, zodat je hem vaker kunt gebruiken.


PROBLEEMOPLOSSINGEN

VECHTERS

Schildwacht

 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de Schildwacht niet de goede zware animatie gebruikte na een Afweerbreker of als hij zonder stamina zat (FH-3102)

VOORDELEN

 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor het symbool van de aanvalsbonus ontbrak boven de gezondheidsmeter als de speler het voordeel 'Aalglad' gebruikte

BOTS

 • [Probleemoplossing] Meerdere problemen verholpen met bots die ontweken en daarna een lichte aanval uitvoerden
 • [Probleemoplossing] Meerdere problemen verholpen waardoor de oneindige combo van Shaolins bots niet goed stopte (zonder stamina, als het gepareerd werd, etc.)

AUDIO

 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor het geluid (zoals gesproken zinnen en gekreun tijdens gevechten) niet altijd goed werd afgespeeld (FH-3779)

AANPASSEN

 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de controller niet trilde tijdens de executie Watermagiër (FH-3737)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor het borstpantser 'Millia' van de Krijgsheer de verfpatronen alleen toepaste aan de binnenkant van de achterste standaard
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de kraag van de helm 'Horkos Shitagu' van Orochi geen textuur had (FH-3664)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de inscripties op de kling van de linker bijl van Berserkers 'Myth. Varnarmur' niet van kleur veranderden
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de knoop in de hoofdband van de helm 'Senpaku' van de Shinobi dezelfde textuur had als de helm (FH-3479)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor het borstpantser 'Aphractum' van de Zwarte Prior verkeerd werd uitgerekt (FH-3474)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor het alternatieve lichaamstype van de Orochi verkeerde ogen had met de helm 'Chiyome' (FH-3317)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waarbij de pluim van de helm 'Ljots kracht' van de Plunderaar vastzat aan de helm, waardoor de helm er niet goed uitzag als de held bewoog (FH-3083)
 • [Probleemoplossing] Probleem verholpen waardoor de Fenikskling van de Centurion ondersteboven was tijdens een executie (FH-2806)